13 december 2017

Bijna dubbel zoveel leerkrachten aangevallen

 

In Vlaanderen zijn vorig jaar 81 leraren fysiek aangevallen. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De meeste leraren (58) werden belaagd door leerlingen, al lieten ook buitenstaanders (12) en familieleden van leerlingen (11) zich niet onbetuigd.

In vergelijking met 2015 (47 gevallen van agressie) is er bijna een verdubbeling opgetekend. Maar als je naar de cijfers van de afgelopen tien jaar kijkt - gemiddeld 79 incidenten - blijkt 2015 het uitzonderingsjaar. "Het ene jaar stijgt het, het andere is er een daling", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die geen verklaring heeft voor de cijfers. Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (sp.a), die het jaarrapport kon inkijken, stelt dat "agressie vaak een gevolg is van stress en onmacht". Zij legt een verband met de invoering van het M-decreet, dat kinderen met een beperking toelaat zich in te schrijven in een gewone school, en met besparingen. Crevits verwerpt die redenering. "Kinderen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben nu stigmatiseren, is een brug te ver. De verschuivingen door het M-decreet situeren zich vooral in het basisonderwijs, terwijl de meeste agressie in het secundair gebeurt (73% van de feiten, red.). Bovendien is het onderwijsbudget sinds 2014 net met 740 miljoen euro gestégen, tot 11,6 miljard." (IVDE)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream