21 december 2017

12 miljoen euro subsidies voor 91 klimaatvriendelijke projecten hoger onderwijs

 

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering 91 klimaatvriendelijke investeringsprojecten goedgekeurd, voor een totaal van bijna 12 miljoen euro subsidie. Zo kunnen 18 hogescholen en universiteiten voor het tweede jaar op rij met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds extra investeren in energiebesparende maatregelen. De projecten zorgen voor 4.500 ton minder CO2-uitstoot per jaar. De hogescholen en universiteiten kunnen rekenen op een subsidie die maximaal 50% bedraagt van de investeringskost van hun renovatieproject. Het is één van de 11 grote klimaatacties waartoe de onderwijssector  zich engageert, zoals afgesproken op de Vlaamse Klimaat- en Energietop begin december 2016.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent vandaag bijna 12 miljoen euro aan middelen uit het Vlaams Klimaatfonds toe voor energiebesparende maatregelen in onderwijsinfrastructuur van het hoger onderwijs. 18 hogescholen en universiteiten kunnen samen 91 belangrijke renovatieprojecten realiseren. Concreet zal de Odisee hogeschool in Dilbeek een zonneboiler installeren en plaatst de Vrije Universiteit Brussel op twee locaties (Jette en Elsene) een warmtepomp. Bij andere projecten gaat het voornamelijk om het plaatsen van nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsketel of het isoleren van daken, muren of vloeren. Door minder energie te verbruiken daalt de CO2-uitstoot.

Na deze tweede oproep (de eerste oproep vond in het najaar van 2016 plaats) werden er 107 energie-efficiëntieprojecten ingediend. 91 projecten werden door een onafhankelijke jury geselecteerd om gesubsidieerd te worden. Het gaat om die schoolbouwprojecten die voor de grootste CO2-reductie op 15 jaar (technieken)  of 35 jaar (gebouwen) tijd zorgen. Een project kan voor maximaal 50 % gesubsidieerd worden met een plafond van 1.500.000 euro per onderwijsinstelling. De klimaatvriendelijke ingrepen gebeuren in 2018 en 2019.

 

per provincie

aantal goedgekeurd

bedrag goedgekeurde projecten

Oost-Vlaanderen

17

€ 3.636.111,74

Antwerpen

18

€ 2.535.821,00

Vlaams-Brabant

27

€ 2.254.991,97

West-Vlaanderen

4

€ 1.439.250,00

Brussel

12

€ 1.078.572,35

Limburg

13

€ 889.244,00

 

91

€ 11.833.991,06

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ook het hoger onderwijs in Vlaanderen heeft een uitgebreid onderwijspatrimonium en dus een groot potentieel om energie te besparen. Een jaar geleden hebben we al 86 energiebesparende maatregelen in het hoger onderwijs gesubsidieerd. Vandaag keuren we opnieuw 91 energie-efficiëntieprojecten goed, voor een totale subsidie van bijna 12 miljoen euro. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 met maar liefst 4.500 ton verminderd en draagt het hoger onderwijs bij tot een schoner klimaat.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream