9 februari 2018

Torhoutse ereburger pastoor in Kuurne

 

TORHOUT. Priester Filip Debruyne, sinds 2015 ereburger van Torhout, is door de bisschop benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Emmaüs Kuurne. Hij volgt er op 1 juni pastoor Luc Callewaert op, die eervol ontslag bekomen heeft.

Filip Debruyne (64), kanunnik en tot de zomer van 2015 onderwijsvicaris, werd twee jaar geleden al benoemd tot medepastoor in de Federatie Harelbeke en tot rector van het Diocesaan Centrum Groenhove in de hem zo vertrouwde stad Torhout. Die laatste functie blijft hij trouwens bekleden.

Rector van de Reno

In februari 2015 is de priester ereburger van Torhout geworden voor zijn grote verdiensten voor de plaatselijke lerarenopleiding. De uitreiking van de titel had plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De toekenning was eind december 2014 unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. De toenmalige burgemeester Norbert De Cuyper gaf er de aanzet toe. Filip Debruyne is na Karel Steyaert (journalist Karel Van Wijnendaele) en Jacques Delors (ex-voorzitter van de Europese Commissie) pas de derde ereburger van de stad.

In 1978 werd Filip, als priester, benoemd tot docent aan het Torhoutse regentaat en de normaalschool (kortweg Reno, nu Vives). In 1988 werd hij rector van die hogeschool en algemeen directeur van het toenmalige Sint-Jozefsinstituut (later uitgebreid tot de huidige Scholengroep Sint-Rembert).

Tot 1996 bleef hij erin slagen om Torhout te helpen uitbouwen tot een dynamisch onderwijscentrum. Plus: hij leverde aanzienlijke inspanningen om de lerarenopleiding in de stad te houden, wat ook gelukt is.

Uit Kuurne afkomstig

Dat Filip Debruyne vanaf 1 juni de op dat moment bijna 71-jarige Luc Callewaert als pastoor van Emmaüs Kuurne opvolgt, mag niet echt een verrassing heten. Voor veel Kuurnenaren is Filip geen onbekende, aangezien hij al langer meedraait in de parochiale werking. Bovendien is hij uit Kuurne afkomstig, de gemeente waar zijn ouders ooit jarenlang een kruidenierszaak hebben gerund. Hij was een tijdje geleden overigens opnieuw in zijn Kuurne komen wonen.

Filip Debruyne staat bekend als een minzame man, die belang hecht aan mooie liturgie. Vorig jaar was hij nog in Wijnendale-Torhout te gast om de vormselviering in de kerk te leiden. (JS)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream