5 maart 2018

Ouders naar rechter tegen schoolloting

 

In Gent stappen een aantal ouders naar de rechter als de stad hun kind weigert in te schrijven in hun voorkeursschool. De inschrijvingen voor de secundaire school verliepen voor het eerst via het digitale Centraal Aanmeldingssysteem.

De stad Gent maakte voor het eerst gebruik van het digitale Centraal Aanmeldingsregister voor de inschrijving aan secundaire scholen, wat er in 88 procent van de gevallen toe leidde dat een kind in september naar de voorkeursschool mag. Maar 540 kinderen kregen toch een andere school toegewezen. Bovendien - en dat stuit ouders zeer tegen de borst - is onderling ruilen niet toegestaan.

"Wie niet naar de school wil die uit het systeem kwam, krijgt een plaats op de wachtlijst voor een andere school. Als men gaat ruilen, steekt men eigenlijk anderen op die wachtlijst voor. De plaatsen worden toegewezen via loting. Iedereen die een bepaalde school op de verlanglijst heeft gezet wordt in één grote pot gestopt en daarna wordt men uitgeloot", zegt Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen).

Kurt Wolfensberger, wiens dochter Kiara niet naar haar eerste keuze Sint-Bavo kon, verzamelde al een veertigtal boze ouders. "We gaan dit aanvechten. Schoolkeuze is een basisrecht en dat wordt hier volledig met de voeten getreden. Als er geen positieve reactie komt, stappen we naar de vrederechter."

"Een middelbare school gaat niet over onderdak, verwarming, maaltijden, maar over een algemene 'vorming' voor de toekomst van onze kinderen. De schoolkeuze van een kind blijkt ondergeschikt aan een systeem. Voor ons is dit ethisch verwerpelijk", reageert Hilde Allaert, directeur van de Sint-Bavohumaniora in Gent.

Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) spreekt zich niet uit over de mogelijke juridische procedure. "Belangrijk is dat als je een centraal aanmeldingssysteem invoert, je niet over één nacht ijs gaat", aldus de onderwijsminister, die vandaag de onderwijsschepenen van Gent en Antwerpen - waar het capaciteitsprobleem het grootst is en waar de inschrijvingen via een digitaal systeem verlopen - ontvangt.

"Ook wij kregen al signalen van ouders en scholen die tot vorig jaar geen problemen ondervonden en die nu geconfronteerd worden met lange wachtrijen", zegt Crevits.

Crevits is zich maar al te goed bewust van het groeiende capaciteitsprobleem in het secundair onderwijs, niet alleen in Gent. "Prognoses voorzien voor de komende jaren een groei van 50.000 leerlingen in het secundair. De komende jaren zijn er dus 50.000 extra plaatsen nodig in het secundair onderwijs", aldus de minister.

Ze heeft daarom alle Vlaamse gemeenten aangeschreven met de vraag waar de nood aan plaatsen op middelbaren scholen het grootst zal zijn. "Dan kunnen we de middelen matchen aan waar de stijging het grootst zal zijn. We hebben daarvoor nog eens 150 miljoen euro extra investeringen voorzien."

(SSL - EDT)

Copyright  © 2017 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream