6 maart 2018

'Loterij' voor middelbare school botst op fel protest

 

In Gent dreigen ouders met een rechtszaak omdat hun kind niet naar de school van hun keuze mag. De leerlingengroei zet de keuzevrijheid in het secundair onderwijs de komende jaren fors onder druk.

Een jongen die voor de voetbalproeven slaagde, maar geen plaats kreeg in de enige school waar topsport wordt aangeboden. Ouders die elk de tweede schoolkeuze voor hun kind toegewezen kregen, maar onderling niet mogen ruilen. Het regende gisteren verhalen van ouders die protesteren tegen de resultaten van het online aanmeldingsysteem voor de middelbare scholen in Gent.

Het is de eerste keer dat de Arteveldestad met dat systeem werkt voor het middelbaar. 88 procent van de kinderen mag in september naar zijn of haar voorkeurschool. Maar een deel van de ouders van de 540 andere kinderen overweegt naar de rechtbank te stappen als de stad niet met een oplossing komt, schreef Het Laatste Nieuws gisteren.

In Antwerpen speelt zich binnenkort mogelijk een gelijkaardig scenario af, want ook daar wordt dat systeem vanaf dit schooljaar voor het middelbaar ingevoerd. De ouders krijgen pas later deze maand het resultaat.

Of het effectief tot rechtszaken komt, is nog niet zeker. 'Allerlei verschuivingen en overleg hebben al tot extra plaatsen geleid', zegt Elke Decruynaere, de Gentse schepen van Onderwijs (Groen). 'Er volgt ook nog uitgebreid overleg met de betrokken ouders, voor wie ik bijzonder veel begrip heb.'

Maar het toont opnieuw aan hoe gevoelig de keuze van een school ligt. Dat geldt voor het lager onderwijs, maar nog meer voor het middelbaar onderwijs. 'Een middelbare school gaat niet over onderdak vinden, maar over een vorming voor de toekomst van kinderen', reageerde Hilde Allaert, de directrice van het Gentse Sint-Bavo.

De centrale aanmeldingsystemen in de steden proberen de schaarse plaatsen eerlijker te verdelen en 'schoolkamperen' te vermijden. Veel belangstelling voor een individuele school is onvermijdelijk en heeft vaak met reputatie te maken. Maar het probleem zit dieper: ook het totale aantal plaatsen in Vlaanderen is schaars - zeker in de steden.

Dat probleem wordt de komende jaren alleen groter. Tot vandaag kreeg vooral het basisonderwijs fors meer leerlingen (zie grafiek). Die groep schuift nu door naar het middelbaar onderwijs. Een update van de capaciteitsmonitor voor het onderwijs volgt in het najaar, maar uit de bevolkingsprognoses blijkt dat de komende jaren 50.000 extra plaatsen in de klassen van het middelbaar onderwijs nodig zijn.

'De wachtrijen zijn niet meer dan een symptoom. Net zoals de befaamde wachtlijsten en alle andere bekende en minder bekende noden in de Vlaamse scholenbouw. De ziekte heet chronische onderfinanciering', luidt het daarom bij Patriek Delbaere.

Als topman van de onderwijskoepel van de steden en gemeenten legde hij gisteren in een opiniestuk in De Standaard de vinger op de wonde van de discussie over de inschrijvingen die al even woedt en die morgen in het Vlaams Parlement opnieuw wordt gevoerd.

Jarenlang is te weinig in onderwijsinfrastructuur geïnvesteerd. Sinds 2010 verzekert de Vlaamse regering, via het zogenaamde capaciteitsgeld, dat elk kind elk jaar een plaats heeft. Maar een grondige herdenking van de infrastructuurfinanciering blijft uit. Dat is nochtans nodig, vindt Delbaere, want de gehanteerde verdeelsleutel uit 1990 anticipeert niet op de demografische groei. Die discussie is moeilijk omwille van allerlei gevoeligheden, zoals de verdeling van het geld tussen de onderwijskoepels.

In afwachting daarvan wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de inschrijvingsprocedure hervormen, zei ze vorige week. Gisteren overlegde ze daarover met de Antwerpse en Gentse schepenen van Onderwijs. Zij pleiten voor één Vlaams systeem en één startdatum. Later deze week volgt politiek overleg. Of een akkoord deze regeerperiode nog haalbaar is, zal de komende weken blijken.

HOE WERKT HET?

Ouders geven digitaal hun voorkeurschool in. Elke school heeft een vooraf bepaald aantal plaatsen voor twee groepen: kansarme leerlingen en niet-kansarme leerlingen. Als er genoeg plaatsen zijn, is er geen probleem. Als er voor een bepaalde school minder plaatsen zijn dan aanbod, krijgt elk kind op basis van een rang-ordemotor ('de loterij') ofwel een plek ofwel een plaats op de wachtlijst voor die school.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream