3 juli 2015

Ondernemer beslist mee over leren op de werkvloer

 

Wanneer jongeren leren op de werkvloer, schuift de ondernemer mee aan tafel bij de klassenraad. Dat blijkt uit de regeringsnota over het nieuwe systeem van leren en werken dat De Tijd kon inkijken.

De Vlaamse regering keurt vandaag een nota over duaal leren goed, waarbij jongeren leren op de werkvloer. Het huidige systeem van leren en werken is een ingewikkeld kluwen, wat maakt dat werkgevers vaak door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien speelt in het onderwijs het zogenaamde watervaleffect, waarbij leerlingen starten in het algemeen secundair onderwijs (aso) en gaandeweg 'zakken' op de onderwijsladder. Deeltijds leren en werken is dan de laatste stap voor jongeren die al schoolmoe zijn. Het gevolg is dat vandaag meer dan de helft van de jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs stoppen zonder diploma.

Hilde Crevits (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA), de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk, willen die tendens keren door van duaal leren - zoals in Duitsland - een helder en volwaardig alternatief te maken waar jongeren bewust voor kiezen.

De uitdaging daarbij is zowel het onderwijs als werkgevers mee te krijgen. En daar gaat een machtsstrijd tussen onderwijs en werk mee gepaard: wie is de eindverantwoordelijke van het nieuwe systeem? Wie controleert de kwaliteit? Wie beoordeelt de jongeren?

Zo werd het vorige voorstel van de Vlaamse regering door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen afgeschoten omdat de vorming van jongeren te veel aan de bedrijven zou worden overgelaten. Sindsdien verdween de discussie uit het zicht. In het Vlaams Parlement kwam het achter de schermen tot een patstelling tussen de CD&V en de N-VA. De christendemocraten legden de focus op onderwijs, terwijl de N-VA de kaart van de werkgevers trok.

Uiteindelijk trokken Crevits en Muyters het dossier naar zich toe. In hun compromis staan onderwijs en werk als gelijkwaardige partners naast elkaar. Dat is voor het onderwijsveld minder evident dan het lijkt, want zij geven voor een deel de controle uit handen. Zo zal Syntra (en niet de onderwijsinspectie) de kwaliteit van de begeleiding op de werkvloer controleren. De klassenraad behoudt het laatste woord over de evaluatie van de jongere, maar de ondernemer schuift mee aan tafel om zijn zegje te doen. En als de jongere geen diploma haalt, kan hij de school verlaten met enkel een beroepskwalificatie op zak. Afwachten dus hoe het onderwijsveld reageert op de plannen.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream