9 november 2017

Onderwijs stelt voor: een virtueel vergrootglas om in te zoomen op onze schoolgaande jeugd!

 

Hoeveel jongeren uit onze gemeente spreken thuis geen Nederlands? Hoe zijn de leerlingenkenmerken voor mijn provincie geëvolueerd in de laatste vijf schooljaren? Dankzij een nieuwe online toepassing van Dataloep zijn de antwoorden op deze vragen voor gemeenten, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, beleidsmakers en het brede publiek met slechts enkele simpele muisklikken raadpleegbaar. Met een virtueel vergrootglas kunnen ze op die data inzoomen. Die rijke statistieken zijn zeer nuttig voor het beleid en voor de kwaliteitszorg. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het delen van data  dan ook een absolute prioriteit. Digitaal is het nieuwe normaal. Ook in het aanbieden van onderwijsdata. Het sterkt scholen en gemeenten in het voeren van een onderbouwd kwaliteitsvol onderwijsbeleid waar de leerling meer dan ooit centraal staat.

Dataloep is een interactieve toepassing waarmee je eenvoudig cijfers over het onderwijs in Vlaanderen opzoekt en weergeeft zoals jij het zelf wil. Nieuw is dat je vanaf nu ook gegevens over de sociaal-economische kenmerken van leerlingen zoals opleiding van de moeder, schooltoelagen, buurtkenmerken en thuistaal kunt raadplegen. En die rijke statistieken zijn nuttig voor scholen, gemeenten, centra voor leerlingenbegeleiding en beleidsmakers.

Op een eenvoudige manier krijgt de gebruiker via tabellen, grafieken en zelfs kaarten antwoorden op vragen zoals: waar in mijn provincie wonen de meeste leerlingen uit het tso met een schooltoelage? Hoeveel leerlingen waarvan de moeder een lager opleidingsniveau heeft, wonen in je gemeente? Het gaat om gegevens over het gewoon kleuter-, lager, secundair en deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ook kan de gebruiker, over verschillende schooljaren heen, nagaan hoe de cijfers evolueren. Dit alles gebeurt met respect voor de privacy van elke leerling.

Voorbeeld 1. Aantal leerlingen uit de niet-EU, waarvan de moeder een lager opleidingsniveau heeft, wonen in Vlaams-Brabant en volgen school in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

 

Voorbeeld 2. Evolutie aantal leerlingen basisonderwijs thuistaal Niet-Nederlands, woonplaats Aalst

Voorbeeld 3. Leerlingen secundair onderwijs die aantikken op leerlingenkenmerken provincie Antwerpen, schooljaar 2015-2016

Scholen reiken de overheid heel wat informatie aan over hun leerlingen. In het voorjaar van 2016 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het project Dataloep om deze schat aan data te verzamelen en op een gebruiksvriendelijke manier terug aan te bieden aan het brede publiek. Het gaat dan onder meer over cijfers rond leerlingenaantallen, mobiliteit en aantrekkingskracht en vanaf nu ook gegevens over de sociaal-economische kenmerken van leerlingen zoals opleiding van de moeder, schooltoelagen, buurtkenmerken en thuistaal.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de nieuwe Dataloep-toepassing delen we rechtstreeks op een laagdrempelige manier een schat aan gegevens, zonder bijkomende planlast. Gemeentebesturen, lokale overlegplatformen, Centra voor Leerlingenbegeleiding maar ook het brede publiek kunnen op een moderne, gebruiksvriendelijke manier data raadplegen over de sociaal-economische kenmerken van leerlingen in elke gemeente. Met een vergrootglas kunnen ze op die data inzoomen. Die rijke statistieken zijn nuttig voor het beleid maar ook voor de kwaliteitszorg. Denk maar aan acties rond vroegtijdig schoolverlaten, ongekwalificeerde uitstroom, gelijke kansenbeleid tot het voeren van een beleid rond Nederlands voor anderstaligen. Meer dan ooit is ook voor onderwijsdata de zegswijze ‘sharing is caring’ van toepassing.”

De link naar Dataloep.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs

 

Meer info over Dataloep:

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream