15 november 2017

Onderwijsbonden zetten in op hogere lonen

 

De onderwijsvakbonden hebben prioritair ingezet op een verhoogde koopkracht voor alle personeelsleden. Dat verklaren de christelijke vakbonden COC en COV, de socialistische ACOD-Onderwijs en het liberale VSOA-Onderwijs in een gemeenschappelijk bericht naar aanleiding van de cao-besprekingen voor het onderwijs. Naast een herwaardering van het lerarenberoep staan ook maatregelen op de agenda die startende leraren betere werkgaranties moeten geven.

"Een herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het lerarenberoep kan pas gerealiseerd worden wanneer er ook een aantrekkelijke verloning is aan verbonden", klinkt het. "En dat betekent dat de lonen in de onderwijssector gelijke tred moeten houden met die van de privésector. De vorige loonsverhoging dateert inmiddels al van in 2003."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zou een deel van de cao-middelen graag ook ingezet zien om aan startende leraren meer werkzekerheid te bieden. De onderwijsvakbonden, die zich niet willen vastpinnen op een strikte timing, stellen dat zij ook maatregelen willen die startende leraren betere werkgaranties bieden. "Daarvoor moeten echter ook bijkomende middelen gevonden worden. Dat is een verantwoordelijkheid van alle partners, dus ook van de minister en de werkgevers."

(BELGA)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream