30 januari 2017

Onderwijsministers van gemeenschappen in dialoog

 

 

Op uitnodiging van Harald Mollers, minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, kwamen de onderwijsministers van de drie gemeenschappen van België vandaag in Eupen bijeen voor de Interministeriële Conferentie Onderwijs. De focus lag op de uitwisseling van ideeën over de aanpak van concrete onderwijsaspecten en over fundamentele onderwijsvragen.

De Interministeriële Conferentie vond plaats op de zetel van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap (Klötzerbahn 32,Eupen) en werd voorgezeten door minister Harald Mollers. De onderwijsministers Hilde Crevits, Marie-Martine Schyns en Harald Mollers hadden de agenda vooraf samen opgesteld.

Een belangrijk agendapunt van de Interministeriële Conferentie was het overleg over de vraag hoe de uitwisseling van leerkrachten tussen de drie gemeenschappen kan worden aangemoedigd. Vreemdetalenonderwijs door native speakers of moedertaalsprekers kan de beheersing van vreemde talen in hoge mate bevorderen. Al in 2015 sloten de drie taalgemeenschappen daartoe een samenwerkingsakkoord, maar tot hier toe zonder succes. Nu ondertekenden de drie onderwijsministers een rondschrijven om directeurs en leerkrachten opnieuw attent te maken op de uitwisseling van leerkrachten die door het samenwerkingsakkoord mogelijk wordt gemaakt. Zo willen ze hen met het oog op het volgende schooljaar tot de uitwisseling van leerkrachten aanmoedigen. Het rondschrijven wordt aan alle leerkrachten in België verzonden.

Op de Interministeriële Conferentie van de drie onderwijsministers werd bovendien ingegaan op de aanpak van radicalisering op school, de omgang met inclusie en huidige en toekomstige onderwijsvernieuwingen in de drie landsdelen.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream