16 januari 2015

Onderwijsnetten krijgen van Crevits huiswerk over samenwerking

 

De Vlaamse regering wil evolueren naar meer schaalvergroting in het onderwijs. Het katholieke net is zelf van plan de ongeveer 800 schoolbesturen terug te brengen tot een 150-tal. Tegelijk zou meer samenwerking tussen het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), dat van de steden en gemeenten en dat van de provincies volgens de Vlaamse regering efficiënter zijn en meer tegenwicht bieden tegenover de katholieke marktleider.

Een commissie van vier wijzen uit vier partijen, Robert Voorhamme (sp.a), Matthias Storme (N-VA), Gilbert Van Baelen (Open VLD) en Luc Martens (CD&V), boog zich over het idee om het publiek onderwijs te fuseren. De oppositiepartij Groen kon de laatste versie van hun nota inkijken.

Voor een fusie is weinig draagvlak, blijkt uit hun advies. De experts stellen daarom voor een 'openbaar schoolbestuur' te creëren, waarvan alle scholen van de publieke netten deel kunnen uitmaken. Voor scholen uit het GO! zou dat automatisch het geval zijn, terwijl de scholen uit de andere twee publieke netten zelf kunnen kiezen of ze in die nieuwe vorm instappen. Tegelijk adviseert de commissie een gemeenschappelijke koepel op te richten voor alle scholen van het openbaar onderwijs, waarbij de huidige koepels van het OVSG en het POV worden opgenomen. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten van de drie koepels zouden worden samengevoegd.

Of de drie netten dat voorstel genegen zijn, is nog de vraag. Zij staan open voor meer samenwerking, maar benadrukken meteen ook de eigenheid van hun pedagogisch project. De onderwijskoepel van de steden en gemeenten hamert ook op het belang van de nabijheid van de school.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besprak daarom eerder deze week de voorlopige versie van het advies met de publieke netten. Ze heeft de koepels nu tot 4 maart de tijd gegeven om tot een consensus te komen. 'De koepels moeten samen met de experts nog een aantal fricties uitklaren', zegt Crevits. 'Daarvoor dient deze dialoogtijd. Kunnen ze samen tot een gedragen visie komen of niet?'

Crevits gaat ervan uit dat de koepels samen tot een consensus komen. Als dat niet lukt, zal ze zelf stappen overwegen. 'Meer samenwerking is hoe dan ook nodig', zegt Crevits. 'Als we de hervorming van het secundair onderwijs willen uitrollen, hebben we nood aan schaalvergroting. Maar het is een moeilijke discussie. We willen zeker geen nieuwe structuren opzetten, en we respecteren ook de verschillende pedagogische projecten. We kunnen alleen stappen doen als er een draagvlak is.'

Groen hekelt de 'achterkameraanpak' en vraagt een publiek debat over de nieuwe indeling van het onderwijslandschap. 'Dit is een essentiële discussie over de toekomstige organisatie van ons onderwijs', zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman. 'Wij zijn voor een hervorming van het openbaar onderwijs als die leidt tot een verbetering voor de leerlingen en leerkrachten. Daarbij moeten we oppassen dat een scherpe opdeling niet leidt tot een nieuwe vorm van schoolstrijd.'

De onderwijsnetten zelf willen voorlopig niet reageren om de gesprekken alle kansen te geven.

Vier onderwijsnetten

POV Het provinciaal onderwijs heeft met ongeveer 16.000 leerlingen een beperkt marktaandeel.

VSKO De katholieke onderwijskoepel is met een marktaandeel van 66 procent veruit de grootste koepel in Vlaanderen. Meer dan 700.000 leerlingen gaan naar een katholieke school.

GO! Het vroegere Gemeenschapsonderwijs is met 184.000 leerlingen het tweede grootste net, na de katholieke onderwijskoepel. Het GO! heeft een marktaandeel van bijna 17 procent.

OVSG De onderwijskoepel van de steden en gemeenten telt ongeveer 1750.000 leerlingen. Vooral lagere scholen behoren tot het OVSG.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream