6 oktober 2017

Onderwijsraad verwerpt hervormingsplan

 

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) toont zich in een advies opvallend scherp voor de hervorming van het secundair onderwijs. 'Starten op 1 september 2018 is niet haalbaar.'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil volgend schooljaar, op 1 september 2018, van start gaan met het gemoderniseerde secundair onderwijs. Dat is volgens de VLOR echter niet mogelijk aangezien "de voorliggende maatregelen nog veel onduidelijkheden bevatten". Dat staat te lezen in een advies van de VLOR.

"Dit voorontwerp gaat over de contouren, maar niet over de inhoud, zoals de eindtermen", legt Luc De Man van de VLOR uit. Over de invulling van die eindtermen - het minimum dat een groep leerlingen moet kennen en kunnen - wordt al maanden gediscussieerd binnen de Vlaamse meerderheid, maar Crevits wil hoe dan ook volgend jaar met de hervorming starten.

Wat nu op tafel ligt, biedt volgens de VLOR onvoldoende garanties dat de oorspronkelijke doelstellingen zullen worden gerealiseerd, met name het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom zonder aan kwaliteit in te boeten.

De VLOR stelt ook vast dat er geen of slechts beperkt rekening is gehouden met zijn eerdere bedenkingen en concrete vragen naar bijsturingen. "De leerlingen moeten heel vroeg kiezen voor een specifieke studierichting. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling, en is ook niet wat het brede onderwijsveld ervan wil maken", zegt De Man. Ook de schotten tussen de onderwijsvormen en de waterval worden volgens de VLOR onvoldoende weggewerkt.

Volgens de onderwijsraad moet er dan ook nog heel wat worden uitgeklaard voor de hervorming kan ingaan. "Misschien dat er voor september 2018 een politiek akkoord is, maar dan moeten de scholen die hervorming nog uitwerken. En daar is onvoldoende tijd voor. Starten op 1 september 2018 is niet haalbaar." Eerder vroegen ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten al een jaar uitstel.

Minister Crevits was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

DIETER BAUWENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream