19 juli 2017

Onderzoek naar vervuiling in 300 scholen

 

Alle historische bodemvervuiling in Vlaanderen moet binnen twintig jaar zijn aangepakt, wegens het eventuele gevaar voor de volksgezondheid. Dat is de reden waarom overal in ijltempo oude bedrijfsterreinen worden gesaneerd, zeg maar opgekuist. “Maar ook van sommige schoolgebouwen vermoeden we dat ze op vervuilde grond staan”, zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

“Sommige zijn gebouwd op oude fabrieksterreinen, of er zijn aanwijzingen dat in het verleden lekken zijn geweest in de stookolietanken, wat tot ernstige grondwaterverontreiniging kan leiden.” Of een deel van het schoolterrein werd ooit opgehoogd met bouwafval, waarin ook vervuilende stoffen zaten.

Het gaat om honderden scholen, verspreid over heel Vlaanderen. “Een aantal heeft intussen de nodige – en ook verplichte – stappen gezet om na te gaan of er al dan niet sprake is van vervuiling”, aldus nog Verheyen. Maar in het algemeen was de respons van de betrokken scholen laag, bevestigt zowel Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) als minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Reden? Het grote takenpakket dat scholen nu al hebben, zeggen de onderwijskoepels. Directies zijn daarnaast niet vertrouwd met deze ingewikkelde problematiek. En er is de angst voor het hoge kostenplaatje wanneer de grond effectief vervuild zou zijn.

Om schot in de zaak te krijgen, trekt de Vlaamse regering het dossier nu naar zich toe. “Scholen zijn onvoldoende vertrouwd met bodemsanering en de bijhorende bodemonderzoeken. Daarom willen we hen hierbij optimaal ondersteunen door hen van bij de start van het traject rond bodemsanering te laten begeleiden”, zegt Crevits.

Concreet stuurt Vlaanderen specialisten van OVAM naar 300 nog te onderzoeken scholen. Zij zullen grondstalen nemen en analyseren, allemaal op eigen kosten. Op vraag van Vlaanderen zal OVAM scholen ook ondersteunen wanneer de vervuilde terreinen moeten worden gesaneerd. In totaal is daarvoor zo’n 24 miljoen euro opzijgezet.

“Op die manier komt er veel sneller duidelijkheid over de eventuele vervuiling van deze schoolterreinen en de eventuele gezondheidsrisico’s, wat in ieders belang is”, beklemtoont OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170718_02978752

 

Copyright  © 2017 Opoint. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream