31 januari 2018

Ook met tweede zit een zorgeloze zomer

 

Starten op 1 september, twee weken kerstvakantie zonder blokken en een eerste zit die eindigt half mei. Zo zou het academiejaar er vanaf 2022 kunnen uitzien voor álle studenten. Het voorstel staat in een nieuwe nota van de UGent, en ook de KU Leuven denkt in die richting. Beide universiteiten stellen hun plannen half februari voor aan alle uniefs en ­hogescholen in Vlaanderen, in de hoop om nog voor de zomer tot een akkoord te komen.

Het hoger onderwijs palavert er al meer dan tien jaar over, maar nu wordt een grondige hertekening van het academiejaar wel heel concreet. Half februari zitten alle hogescholen en universiteiten samen om te luisteren naar de voorstellen van de KU Leuven en de UGent. Beide universiteiten beraden zich al langer over verschillende mogelijke herindelingen, maar in een nieuw document beschrijft de UGent heel gedetailleerd in één scenario hoe de kalender zou kunnen veranderen.

Meest in het oog springend: de start van het academiejaar. Dat zou niet langer de derde week van september beginnen, maar wel op 1 september. Het eerste semester, inclusief blok en examens, loopt dan tot de kerstvakantie. Dat betekent dat studenten zonder te blokken de eindejaarsperiode kunnen vieren. Het tweede semester begint na de kerstvakantie, met examens tot half mei. Studenten die al in de eerste zit slagen, hebben dus al vanaf dan zomervakantie. Wie tweede zit heeft, legt die een maand later af. Met de leerstof vers in het hoofd moet dat de kans op slagen vergroten.

Opleidingen kunnen er ook voor kiezen om met modules te werken, met examens in het midden van een semester. Vakken kunnen zo afgerond worden in acht weken.

Focus op dagelijks werk

Het grote voordeel van die nieuwe agenda is dat studenten zeker zijn van minstens acht weken vakantie rond kerst en in de zomer. Dat moet hen “mentale rust” geven, want nu kampen veel studenten met stress en burn-out. Ook het personeel kan zich dan focussen op onderzoek of op het voorbereiden van cursussen.

De keerzijde is dat er minder lesweken zijn. Die zouden intensiever worden, met minder focus op de examens en meer permanente evaluatie onder de vorm van werkcolleges, presentaties, ... Meer dagelijks werk dus, zoals dat ook in de hogescholen gangbaar is. “Examens waarbij vooral feitelijke kennis getoetst wordt, moeten meer in vraag worden gesteld”, staat in de nota. Volgens de UGent zou dat alles uitstel­gedrag counteren en meer studenten op tijd de eindmeet doen halen.

De woordvoerder van de universiteit benadrukt wel dat het voorstel absoluut nog niet definitief is en dat het nog intern besproken moet worden, maar bronnen dicht bij het dossier zeggen dat er nog weinig discussie bestaat over de grote principes.

Nooit zo veel goodwill

Onlangs had ook de KU Leuven haar huiswerk gemaakt over een nieuwe agenda, maar toen circuleerden nog verschillende scenario's. Het is duidelijk dat de sterren nooit zo gunstig stonden voor een nieuwe kalender. In het verleden zijn daar al verschillende keren gesprekken over gevoerd, maar die sprongen telkens af.

Nu hebben ook de andere universiteiten, zoals de VUB en de UA, hun oorspronkelijke aarzeling achterwege gelaten en ook de hogescholen zeggen met veel interesse te zullen luisteren naar de voorstellen. “Voor de zomer zouden we moeten landen met een gedragen voorstel”, zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal van de hogescholenkoepel Vlhora. Al sluit hij niet uit dat het ook kan mislopen. Ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zegt het thema te bespreken met de uniefs en hogescholen. Ze vindt het cruciaal dat zij goede afspraken maken, zodat studenten nog tijdens het jaar kunnen switchen tussen beide niveaus.

Of het hoger onderwijs erin slaagt om die gigantische operatie tot een goed einde te brengen, zal afhangen van het draagvlak onder het personeel en de studenten, en hoe de rest van de Vlaanderen reageert. Een nieuwe kalender heeft immers grote gevolgen voor pakweg jobstudenten, de kotenverhuur of de festivalkalender van studenten. “Een aanpassing heeft direct een grote maatschappelijke impact”, zegt Crevits.

Jens Vancaeneghem

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter