6 februari 2018

Ook scholen moeten asbest te lijf gaan

 

Acuut gevaar voor de gezondheid is er niet, benadrukken de bevoegde ministers. Maar er zit best wel wat asbest in de Vlaamse schoolgebouwen.

Brussel. Grauwe schoolgebouwen die meerdere decennia geleden zijn neergepoot, afbrokkelende muurtjes die de speelplaats scheiden van de straat, de bekleding van de verwarmingsleidingen die de turnzaal doorkruisen, noem maar op. Ook op Vlaamse scholen is er een reëel risico om blootgesteld te worden aan asbest.

Op aangeven van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam zijn diverse onderzoekers aan de slag gegaan op ongeveer driehonderd Vlaamse scholen om te kijken hoe groot dat risico precies is. Al die school­directies hebben zich vrijwillig aangemeld. Mogelijk hadden ze al een vermoeden dat er een risico bestond.

Wat blijkt: in liefst 65 procent van de ­onderzochte scholen wordt er een toepassing van asbest gebruikt die op korte termijn actie vereist. 'Dat kunnen omvangrijke werken zijn, maar dat kan evengoed een elementje zijn dat verwijderd moet worden', zegt Jan Verheyen, de woordvoerder van Ovam. Vooral de scholen van het gemeenschaps­onderwijs doen het niet goed. Het gesubsidieerd onderwijs scoort relatief beter.

In twintig scholen werd 'een dringende situatie' vastgesteld in de loop van het onderzoek. Dertien scholen hebben niet gewacht en zijn meteen begonnen met een sanering of de inplanning van een sanering van de materialen met asbest. Zeven van die twintig gealarmeerde scholen hebben nog geen actie ondernomen, wat vragen doet rijzen. 'Wij zullen blijven aandringen', klinkt het bij Ovam.

Er is in totaal meer dan vijfduizend ton asbest aanwezig in de scholen van de steekproef. De theoretische kostprijs om dat alles te verwijderen bedraagt bijna vijftien miljoen euro.

Voor de zomer is er al 7,5 miljoen euro extra vrijgemaakt om asbest versneld uit de scholen te verwijderen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat er 'geen acuut gevaar voor de gezondheid is' en dat er 'de komende maanden prioritair 784 ton asbest verwijderd wordt'.

Opvallend is ook dat 30 procent van de scholen niet beschikt over een wettelijk verplichte asbestinventaris. Daarin worden de aanwezigheid van asbest en de bijhorende risico's in kaart gebracht. Als scholen er wel een hebben, blijkt die vaak onvolledig te zijn. Of zijn urgente maatregelen nog niet genomen.

Zowel scholen uit de steekproef als andere verontruste directies kunnen voor steun aankloppen bij de overheid om hun inventaris in orde te krijgen of aan de sanering te beginnen. Onder meer complexe aanbestedingen zouden uit hun handen genomen worden, meldt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Voor oppositiepartij Groen volgt Vlaams Parlementslid Johan Danen de asbestdossiers op. Hij maakt zich zorgen. 'Als er van de driehonderd onderzochte scholen al twintig dringende actie vereisen, hoeveel zijn er dat dan in heel Vlaanderen', vraagt hij zich af.

Hij dringt aan op een actieve opvolging van de zeven scholen die achterwege blijven. 'Ik wil geen heksenjacht ontketenen, maar het gaat hier wel om zorgwekkende situaties.'

Zijn partij roept op tot een versnelling van het asbestsaneringsbeleid, de oprichting van een meldpunt en een steunpunt, gratis asbest­screeningen, enzovoort.

'Te weinig scholen zijn zich bewust van de dramatische gevolgen die asbest kan hebben voor het latere leven van hun leerlingen en personeel. De school moet bij uitstek een veilige en gezonde omgeving zijn.'

Dit voorjaar moet er een asbestafbouwplan op de tafel van de Vlaamse regering komen. Daarin wordt een brede aanpak ­geschetst over hoe alle asbesthoudende materialen met een verhoogd risico tegen 2040 uit Vlaamse gebouwen verwijderd kunnen worden.

Geschat wordt dat er op dit moment nog 2,3 miljoen ton asbest in alle gebouwen in Vlaanderen zit, van woningen tot overheidsgebouwen.

In gebonden vorm is asbest geen gevaar. Maar als het uiteenvalt in kleine vezels wordt het uiterst gevaarlijk. Het kan onder meer leiden tot mesothelioom, een kanker die vooral het longvlies raakt. De latentietijd bedraagt gemiddeld dertig jaar. De gevolgen van blootstelling zijn vaak niet meteen merkbaar.

Stijn Cools

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream