7 december 2017

Open VLD en N-VA heropenen eindtermendebat

 

Brussel. Na de SP.A pleiten nu ook de N-VA en Open VLD voor ambitieuze en bindende eindtermen Nederlands voor élk kind, óók in het basisonderwijs. Het eindtermendebat is dus nog niet voorbij.

Nochtans bereikten de meerderheidspartijen daarover eind oktober al een akkoord. Dat legt een goede kennis van het Nederlands vast, maar doet dat op het niveau van de hele bevolking. Niet individueel per kind. Uit het internationale PIRLS-onderzoek blijkt echter dat de vaardigheid 'begrijpend lezen' bij Vlaamse kinderen uit het vierde leerjaar de voorbije tien jaar sterk is afgenomen ( DS 6 december).

De SP.A herhaalde in het Vlaams Parlement het pleidooi om de doelstellingen Nederlands vast te leggen die élk kind moet kunnen ( DS 29 november). Het nieuwe systeem van 'basisgeletterdheid' werkt op die manier, maar dat zal alleen gelden voor de eerste graad van het secundair. Parlementsleden Jo De Ro (Open VLD) en Koen Daniëls (N-VA) braken gisteren een lans om hetzelfde te doen voor het basisonderwijs. De Ro: 'We leggen de lat niet hoog genoeg voor alle kinderen. Wat het Nederlands betreft, moeten we dat doen.'

Ook voor Daniëls is dat een must. 'De N-VA heeft altijd gepleit voor inhoudelijk sterke eindtermen voor élk kind, ook in het basisonderwijs. Dat mag dan basisgeletterdheid noemen, wat mij betreft. Belangrijk is dat grammatica, zinsontleding en begrijpend lezen weer een belangrijke plek krijgen. Met een amendement kunnen we dat in het parlement toepassen.' Maar CD&V lijkt er niet happig op om het akkoord nog te wijzen. 'Niet alle leerlingen halen na het zesde leerjaar een getuigschrift, soms gebeurt dat pas na de eerste graad', zegt CD&V-parlementslid Kathleen Helsen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst er ook op dat '97 procent van de leerlingen over de basislat geraakt'. Crevits zal de oorzaken van de tanende leesvaardigheden onderzoeken en met de onderzoekers praten. Ze heeft aan de onderwijsinspectie gevraagd om te kijken of ze de voorbije jaren signalen gemist hebben. (evg)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter