2 maart 2018

Opnieuw meer schoolverlaters zonder diploma

 

Het aantal jongeren dat de schoolbanken zonder diploma verlaat, stijgt opnieuw. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) worden jongeren meer verleid door de kansen op de arbeidsmarkt.

Een op de tien jongeren verliet tijdens het schooljaar 2015-2016 het onderwijs zonder diploma. In absolute cijfers zijn dat 7.167 leerlingen. Voor het eerst in jaren stijgt het aandeel van de schoolverlaters opnieuw. Terwijl tijdens het schooljaar 2009-2010 nog 12 procent van de jongeren het onderwijs zonder diploma verliet, daalde dat aandeel stelselmatig tot 9,7 procent in 2014-2015. Die trend zet zich dus niet door.

Dat ligt volgens Crevits aan de aantrekkende arbeidsmarkt. 'Als er meer jobkansen zijn, kiezen jongeren - veelal met een problematische schoolloopbaan - er sneller voor om de school te verlaten. Zeker in provincies waar het aantal werkzoekenden per vacature sterk is gedaald, zoals Limburg en Oost-Vlaanderen, en de kans op werk fors is toegenomen, steeg het aantal vroegtijdige schoolverlaters.'

Toch blijft een diploma een belangrijke hefboom voor werk, zegt de minister. Recente hervormingen zoals het nieuwe duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs en de hervorming van de lerarenopleiding moeten de trend keren en zo veel mogelijk jongeren op de schoolbanken houden.

Daarnaast deelt het onderwijs sinds dit jaar de gegevens van de vroegtijdige schoolverlaters door aan de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Zo wil Vlaanderen vermijden dat schoolverlaters van de radar verdwijnen. Via de VDAB krijgen ze begeleiding op weg naar een job of een vervolgopleiding. De samenwerking maakt deel uit van het actieplan 'Samen tegen schooluitval' dat de regering eerder heeft opgestart.

De grootste groep schoolverlaters zit in het (deeltijds) beroepsonderwijs. De kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt ruim twintig keer hoger in het deeltijds beroepsonderwijs dan in het algemeen secundair onderwijs.

Er zijn ook een aantal voorspellende indicatoren voor vroegtijdig schoolverlaten. Zittenblijven is er een van. Van de jongeren die meer dan twee keer hun jaar hebben overgedaan trekt bijna de helft de schoolpoort achter zich dicht zonder diploma.

Kwetsbare leerlingen lopen ook veel meer het risico dat ze het onderwijs vroegtijdig verlaten. De kans dat een kind van een hoogopgeleide moeder het onderwijs vroegtijdig verlaat, ligt zeven keer lager dan bij een kind wiens moeder het lager onderwijs niet heeft afgerond.

Ook de thuistaal speelt mee. Bijna een kwart van de jongeren die thuis geen Nederlands spreekt, verlaat het onderwijs zonder diploma. Veel van die kwetsbare jongeren wonen in de steden. Daar is de schooluitval traditioneel groter dan op het platteland.

In Antwerpen verlaat 20 procent van de jongeren het onderwijs zonder diploma. Bij kansarme jongeren loopt dat aandeel op tot een op de vier. In tegenstelling tot de algemene trend slaagt Antwerpen er wel in het aantal kansarme schoolverlaters naar beneden te krijgen. Tijdens het schooljaar 2010-2011 verliet nog 31 procent van de kansarme jongeren in Antwerpen het onderwijs zonder diploma.

BARBARA MOENS

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream