14 december 2007

Oprichting CBP: optimalisatie transport gecontaineriseerde goederen

 


Vandaag machtigde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Hilde Crevits de toetreding van de waterwegbeheerders NV Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart tot het Centraal Boeking Platform (CBP). Het CBP heeft als doel om een dienst te leveren t.a.v. expediteurs die in opdracht en voor rekening van bedrijven o.a. het transport organiseren van gecontaineriseerde goederen van A naar B. Het CBP zal dit transport optimaliseren door het afstemmen van verschillende transporten op elkaar. Hierdoor zullen er minder (lege) vrachten op de weg en de waterweg komen.

 

Minister Crevits wil verder investeren in het vervoer via de waterweg om het vervoer over de weg te ontlasten. Concreet is het wegwerken van missing links en het doelmatige gebruik van de capaciteit van de bestaande infrastructuur de prioriteit. De vele investeringen in kaaimuren maken dat de binnenvaartsector in 2006 langsheen de Vlaamse waterwegen meer dan 8 miljoen ton goederen geladen en ruim 30 miljoen ton goederen gelost heeft. Hierdoor worden jaarlijks reeds meer dan 500.000 vrachtwagenritten vermeden.

 

Vandaag werd op voorstel van minister Crevits beslist om een renteloze lening van 240.000 euro toe te kennen voor het oprichten van een Centraal Boeking Platform. Een haalbaarheidsstudie naar potentiële volumes voor de binnenvaart toonde aan dat met de oprichting van een Centraal Boeking Platform op 5 jaar tijd ca. 100.000 TEU per jaar naar de binnenvaart kan worden gebracht. Via expediteurs kunnen containers dan op een snelle, eenvoudige en prijscompetitieve manier via de binnenvaart worden verscheept vanuit en naar de haven van Antwerpen.

 

Dit CBP wil vooral het aandeel van containers die via de binnenvaart worden vervoerd onder het regime van de Merchant Haulage verhogen. Dit is het voor- en/ of natransport door de verlader en/of aangestelde expediteur te laten regelen. Het pakt hierdoor vooral de leegvaart aan.

 

Het CBP heeft als doel om een dienst te leveren t.a.v. aan de expediteurs die in opdracht en voor rekening van de verladers o.a. het transport organiseren van gecontaineriseerde goederen van A naar B. Via het platform komen ze te weten waar er zich een lege container bevindt waardoor een transport met lege container kan worden vermeden. De maatschappelijke baat is alvast dat daardoor minder (lege) vrachten op de weg en de waterweg komen.

 

Deze dienst, die leidt tot een kostprijsreductie, wordt betaald door degene die daar het voordeel uithaalt, de expediteur. Zij zijn alvast enthousiast met het initiatief en nemen nu de helft van de kost voor de oprichting ter hunne laste. De kostprijsreductie komt voor 2/3 ten goede aan het CBP (inkomstenzijde CBP) en voor 1/3 aan de expediteur, die dit al dan niet gebruikt in zijn kostprijsberekening aan zijn klanten.

 

Verder gaf een businessplan aan dat mits een inbreng van 500.000 euro dit project kan starten. Deze steun wordt gegeven opdat het systeem door de private actoren zelfbedrijvend verder kan worden uitgebouwd. Naast Expan-VEA heeft nu ook de Vlaamse Regering zich akkoord verklaard met een gelijkwaardige inbreng.

 

Via deze toetreding geeft Vlaams minister Hilde Crevits opnieuw aan dat ze de binnenvaart doelgericht een steuntje in de rug wil geven. “Het Centraal Boeking Platform zal het probleem van de leegvaart aanpakken. Hierdoor kunnen we ongeveer 100.000 TEU extra per jaar naar de binnenvaart brengen. Dit platform kan ook helpen indien het probleem van leegvaart zich ook op een andere plaats zou voordoen,” besluit minister Hilde Crevits.

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream