12 maart 2017

Ouderavonden in scholen over veilig internetgebruik

 

 

Scholen krijgen ook dit jaar de kans om ouderavonden te organiseren over het veilig gebruik van het internet. Het gaat om een samenwerkingsproject van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Child Focus en de Gezinsbond. De 3 thema’s die aan bod komen zijn: onze kinderen veilig online, cyberpesten en Let the games begin. Het project is ook waardevol om ouders bij het schoolbeleid te betrekken.

Sinds enkele jaren organiseert de Vlaamse overheid ouderavonden over veilig internetgebruik, samen met Child Focus en de Gezinsbond. Het project maakt deel uit van een breder beleid van het Departement Onderwijs en Vorming om scholen te ondersteunen bij het internetgebruik en is belangrijk om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. De doelstelling is om minstens 120 ouderavonden per jaar te organiseren. De interesse vanuit de scholen is telkens groot.

Dit jaar kunnen scholen voor de ouderavond kiezen tussen de volgende 3 grote thema's:

Onze kinderen veilig online

Via een multimediapresentatie zien ouders hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten? Ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik en hoe ze chat of Facebook veilig kunnen instellen.

Cyberpesten… pesten in een modern jasje

Hoe gebeurt cyberpesten? Hoe vaak komt het voor? Hoe gaan pestkoppen te werk? Hoe kunnen we onze kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen of te verhelpen? Wat kan je doen als je kind belaagd wordt door een cyberpester? Wat als hij zelf anderen pest? En wat kunnen de omstaanders doen?

'Let the games begin.' Ouders, kinderen en gamen

Waarom vinden kinderen en jongeren gamen zo leuk? Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om op een goede manier om te gaan met gamen? Welke vragen kunnen ouders zich hierbij stellen? Hoe praten ouders met hun kinderen over gamen? Hoe geven ze het goede voorbeeld, stellen ze grenzen en houden toezicht waar nodig?

Ofwel richten scholen een ouderavond in waarin één van deze thema’s uitvoerig aan bod komt, ofwel kiezen scholen voor een ouderavond waarin twee van de voorgaande thema’s aan bod komen, zij het dan iets minder uitgebreid. Daarnaast werken de projecthouders ook een specifiek aanbod uit voor scholen die een ouderavond willen inrichten voor ouders uit kansengroepen en voor ouders met kinderen in het buitengewoon onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het aanbod van de ouderavonden rond het veilig gebruik van het internet wordt breed gewaardeerd en er is vanuit de scholen heel wat interesse. Het gaat om een sterke samenwerking van onderwijs met Child Focus en de Gezinsbond waarbij ouders heel wat nuttige tips krijgen over sociale media en hoe je daar met kinderen en jongeren mee om kan gaan. Er wordt ook een specifiek aanbod uitgewerkt voor ouders uit kansengroepen en voor ouders met kinderen in het buitengewoon onderwijs. Het hele project past in het bredere beleid om scholen te ondersteunen bij het gebruik van internet en sociale media en ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream