20 december 2012

Peeters en Schauvliege willen 'nieuwe' Raad van State na Uplace-uitspraak

 

Het is tijd om de wetten op de Raad van State, die de werking van het rechtscollege regelen, aan te passen. Dat verklaarde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de uitspraak over het shoppingcomplex Uplace. Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) en Hermes Sanctorum (Groen) ondervroegen de Vlaamse regering over de schorsing van de milieuvergunning voor Uplace door de Raad van State. Het administratieve rechtscollege viel over het feit dat er nog geen vergunningen zijn voor het flankerende mobiliteitsplan rond het belevingscentrum. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wees er vooreerst op dat het niet om een uitspraak ten gronde gaat. Toch heeft de schorsing volgens haar verstrekkende gevolgen. "Als dit wordt doorgetrokken kan er geen enkele vergunning meer worden verleend zonder zekerheid over de flankerende maatregelen", gaf ze aan. Schauvliege voorspelt dat investeren in Vlaanderen onmogelijk wordt als de Raad van State de milieuvergunning effectief zou vernietigen. De minister-president ging nog een stap verder en stelde dat de wetten die de werking van de Raad regelen mogelijk moeten worden aangepast. "Ik heb begrepen dat de federale regering hiermee bezig is", aldus Peeters. Ook minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) trok aan de alarmbel. "Als je deze redenering doortrekt kan er niets van infrastructuurwerken meer worden gerealiseerd."

� 2012 De Persgroep Publishing

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter