21 augustus 2015

Piano- of tekenles moet tot diploma leiden

 

De Vlaamse regering tekende nieuwe krijtlijnen uit voor de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. Een opleiding via de kunstacademie moet een soort diploma opleveren.

Een op de zes leerlingen in Vlaanderen volgt een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs voor muziek, theater of een andere kunstvorm. Dat is veel meer dan in andere landen en bovendien zit het aantal in de lift. Toch bevat het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen ook enkele valse noten. De curricula zijn verouderd, de financiering loopt moeilijk en te weinig sociaaleconomisch zwakkere jongeren vinden de weg naar pakweg de piano- of de balletles.

Voormalig Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) slaagde er de vorige regeerperiode niet in de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs af te ronden, maar zijn opvolgster Hilde Crevits (CD&V) neemt nu opnieuw de draad op. In de laatste ministerraad voor het zomerreces tekende de Vlaamse Regering de krijtlijnen uit voor het toekomstig kunstonderwijs. De plannen moeten in 2017 uitmonden in een nieuw decreet.

Crevits wil in de eerste plaats sleutelen aan de einddoelen van het kunstonderwijs, want die dateren van 1990. Dankzij de nieuwe einddoelen wil ze de leerlingen bepaalde vaardigheden laten verwerven die ze later ook in hun vrije tijd, het hoger kunstonderwijs of zelfs op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken.

Bovendien zullen de kunstopleidingen breder worden, luidt het in de nota. 'Artistiek vakmanschap zal hand in hand gaan met een onderzoekende houding en durf tot innovatie en experiment.' De nadruk zal niet alleen liggen op kunst, maar ook op de algemene ontwikkeling.

Leerlingen die de opleiding in de muziek- of tekenacademie afronden, behalen een studiebewijs. Ze kunnen dat diploma later ook inzetten voor andere activiteiten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. 'Zelfs wie niet voor een artistiek beroep kiest, verwerft in het deeltijds kunstonderwijs competenties die professioneel en in de vrije tijd relevant zijn.

Crevits wil ook meer samenwerken met het kleuter- en lager onderwijs, zodat sociaaleconomisch zwakkere jongeren via de school kennis kunnen maken met het deeltijds kunstonderwijs.

Aan de inschrijvingsgelden wordt deze regeerperiode niet gesleuteld. Het inschrijvingsgeld bedraagt 8,2 procent van de kosten van het deeltijds kunstonderwijs, waardoor Smet in de vorige regeerperiode suggereerde om de inschrijvingsgelden op te trekken. Crevits gaat de verhouding tussen het publieke en het private aandeel verder onderzoeken. Mogelijk leidt dat in een volgende regeerperiode tot hogere inschrijvingsgelden.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream