20 januari 2014

Reactie minister Crevits op het memorandum van De Lijn

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vindt het waardevol dat Raad van Bestuur van De Lijn in een memorandum voorstellen formuleert voor de toekomst. Deze liggen grotendeels in de lijn van de keuzes die door de Vlaamse regering al gemaakt werden.

De minister benadrukt dat De Lijn als opdracht heeft om ALLE reizigers te vervoeren, in de stad én op het platteland. Ook mensen die op het platteland wonen, moeten zich kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. De Lijn heeft als doel mensen te vervoeren en niet zo maar bussen te laten rijden. Het is positief dat De lijn zelf voorstellen doet om het openbaar vervoer efficiënter en beter te organiseren. De voorbije jaren heeft De Lijn een efficiëntieoefening gedaan in de lijnen met weinig reizigers, onder andere met projecten met taxi’s.

De Lijn is financieel gezonder dan voorheen. Maar de voorbije 5 jaar werd er niet bespaard op investeringen. In vergelijking met vorige regeerperiodes werd tijdens deze legislatuur het meeste aantal nieuwe tramlijnen aangelegd en zijn de grootste bus- en trambestellingen geplaatst. Voor de komende jaren zijn heel wat nieuwe tramprojecten in volle voorbereiding, denk maar aan Spartacus in Limburg en de drie tramtracés in Vlaams-Brabant naar en rond de hoofdstad.

Het is belangrijk dat men blijft investeren in alle mobiliteitsinfrastructuur, zowel in (water)wegenprojecten als in nieuwe infrastructuur voor het openbaar vervoer. Want de bussen rijden ook over de wegen, het is dan ook van belang dat die in goede staat zijn.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream