7 november 2016

Recordaantal automatische dossiers school- en studietoelagen

 

In het schooljaar 2015-2016 is er een recordaantal automatische dossiers voor school- en studietoelagen opgestart. In totaal ging het om 115.686 dossiers, dat zijn er bijna 3 keer meer dan 2 jaar geleden. Wie zelf nog geen toelage heeft aangevraagd, krijgt nu sneller dan voorheen een vooraf ingevuld formulier. De eerste formulieren voor dit schooljaar gaan al deze maand de deur uit. De snellere behandeling is mogelijk dankzij de vereenvoudiging van de in te vullen formulieren, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

De voorbije drie jaar heeft de afdeling School- en Studietoelagen het initiatief genomen om automatisch dossiers op te starten. De afdeling gaat na wie er in de afgelopen jaren (vanaf 2012-2013) een school- of studietoelage kreeg en nog ingeschreven is in een erkende en gesubsidieerde onderwijsinstelling in Vlaanderen, maar zelf nog geen aanvraag voor dit schooljaar indiende. Voor deze aanvragers neemt de overheid zelf het initiatief om een dossier op te starten.

 

Wie één van de vorige jaren al een automatisch gestart dossier had, krijgt in de periode van november tot ten laatste februari een vooraf ingevuld formulier toegestuurd. Dit moet nagekeken, eventueel aangevuld en verbeterd worden en terugbezorgd worden aan de afdeling School- en Studietoelagen. Wie tot vorig jaar zelf een aanvraag indiende, krijgt eerst een brief met de mededeling dat er een dossier zal worden opgestart. Als iemand dit niet zou willen, dan heeft hij of zij 30 dagen de tijd om dat schriftelijk te laten weten. Na 30 dagen wordt het vooraf ingevuld formulier aangemaakt en verstuurd.

 

Het automatisch opstarten van dossiers gebeurt steeds vroeger op het jaar. Het eerste jaar werd er gestart in april, in 2014-2015 was dit midden februari en in 2015-2016 in januari.

 

Het aantal dergelijke dossiers is doorheen de jaren fors toegenomen. In 2013-2014 ging het om 42.306 dossiers, in 2014-2015 al over 75.811 dossiers en in 2015-2016 over 115.686 automatisch opgestarte dossiers van de 480.000 ingediende dossiers. Het is de bedoeling om in de toekomst nog sneller een vooraf ingevuld formulier aan de aanvragers te bezorgen. Voor het huidige aanvraagjaar gebeurt de automatische opstart al deze maand en gaat verder in december. Dit kan zo vroeg in het schooljaar dankzij de vereenvoudiging van het aanvraagformulier dat nu beperkt is van 8 naar 2 pagina’s. Ook de aanvraag online is vereenvoudigd. Voor dit aanvraagjaar zullen naar schatting zo’n 190.000 dossiers automatisch opstarten.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dat er jaar na jaar meer dossiers automatisch opstarten maakt een verschil voor heel wat gezinnen, want niet iedereen vraagt de toelage (tijdig) aan of slaagt er in om het dossier goed samen te stellen. Het bewijst dat we stappen vooruit zetten naar een volledig automatisch toegekende schooltoelage. De papieren en online aanvraagformulieren zijn sterk vereenvoudigd en heel wat gegevens zijn al ingevuld. Dat maakt de aanvraag gebruiksvriendelijker. De komende jaren investeren we verder, want wie recht heeft op een school- of studietoelage moet die ook krijgen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream