17 augustus 2017

Recordaantal Erasmusstudenten in Vlaanderen

 

In het academiejaar 2016-2017 volgden 5.648 studenten uit het hoger onderwijs via het Europese Erasmus+ programma een deel van hun studies of stage in een ander Europees land. Het gaat om een stijging van 5,65% ten opzichte van het academiejaar voordien. De internationale mobiliteit van studenten in Vlaanderen blijft hiermee jaar na jaar stijgen en is dit jaar het grootst sinds de start 30 jaar geleden. Studenten die kiezen voor een internationale ervaring kunnen een beroep doen op een Erasmusbeurs. Vlaanderen investeert jaarlijks 500.000 euro in die beurzen. In de toekomst zullen jongeren met een leercontract ook voor een langere periode kennis en ervaring in het buitenland kunnen opdoen.

De toenemende globalisering heeft ook de horizon van onze studenten steeds verder verruimd. Jongeren slaan hun vleugels uit en ontdekken de wereld. Al bijna 30 jaar financiert de Europese Unie internationale uitwisseling. Het nieuwe Erasmus+ programma brengt alle uitwisselingsmogelijkheden samen en biedt niet alleen studenten, schoolpersoneel, stagiairs, vrijwilligers en leraren de mogelijkheid tot een buitenlandse ervaring.

Het voorbije academiejaar trokken 5.648 studenten hoger onderwijs via Erasmus naar een ander Europees land voor hun studie of stage; Dat is een stijging van 5,65% ten opzichte van het academiejaar 2015-2016. Gemiddeld trekt een student voor 4,7 maanden naar het buitenland in het kader van de studies of 3,7 maanden in het kader van een stage. De studiepunten die ze daar behalen tellen mee voor het behalen van hun diploma in Vlaanderen.

Studenten kunnen een beroep doen op een Erasmusbeurs. Deze beurs is hoger voor werk- of beursstudenten.  Wie recht heeft op een studietoelage behoudt die.

Europa investeert bijna 8,4 miljoen euro in internationale mobiliteit binnen het Vlaamse hoger onderwijs. Vlaanderen investeert bijkomend een half miljoen euro.

Spanje en Frankrijk populaire landen van bestemming

Vlaamse studenten trekken voor studiedoeleinden vooral naar Spanje (684) en Frankrijk (641), Daarna volgen Duitsland (365), Italië (260) en het Verenigd Koninkrijk (244). Bij stages wordt in de eerste plaats gekozen voor buurland Nederland (334). Daarnaast voor Spanje (210), Frankrijk (182), Duitsland (168) en het Verenigd Koninkrijk (166). Populaire studiegebieden voor Erasmusstudies zijn bedrijfskunde en rechten, economie en talen. Bij de stages zijn populaire studiegebieden bedrijfskunde en gezondheidszorg.

Ook buiten Europa op stap met Erasmus

Het voorbije academiejaar gingen studenten ook via het Erasmus+ programma ook buiten Europa op uitwisseling. 28 studenten namen hieraan deel en trokken naar de Verenigde Staten van Amerika, Rusland en Australië. Tot 2 jaar geleden was het Erasmusprogramma beperkt tot Europese landen en konden studenten voor andere bestemmingen enkel terecht bij andere programma’s (vaak in het kader van ontwikkelingssamenwerking).

Buitenlandse studenten

Omgekeerd kwamen in het academiejaar 2016-2017 bijna 3800 studenten in het kader van Erasmus naar Vlaanderen vooral om er te studeren. In de eerste plaats Spaanse jongeren, gevolgd door Italianen, Duitsers, Fransen en Nederlanders.

Nieuwe mogelijkheden voor jongeren met een leercontract

Op initiatief van Europees Commissaris Marianne Thyssen lanceert Europa ErasmusPro. Jongeren met een leercontract zullen vanaf het schooljaar 2018-2019 voor een langere periode van zes maanden tot een jaar kennis en ervaring kunnen opdoen in het buitenland. Europa wil tegen 2020 50.000 jongeren met een beroepsopleiding die mogelijkheid aanbieden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dit jaar vieren we de 30ste verjaardag van het Erasmus-programma. Steeds meer Vlaamse studenten trekken tijdens hun studie of stage voor enkele maanden naar het buitenland. In het academiejaar 2016-2017 ging het om een 5648 studenten, het hoogste aantal ooit. Die buitenlandse ervaring geeft ieder jaar aan duizenden studenten belangrijke troeven voor de arbeidsmarkt en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren leren er vaardigheden zoals zelfzekerheid, nieuwsgierigheid, probleemoplossend denken en verdraagzaamheid. Vaardigheden die werkgevers waarderen en die jongeren sterker in het leven laten staan. Het is belangrijk dat de mogelijkheden die Erasmus biedt niet alleen gelden voor studenten hoger onderwijs en dat we samen met Europa jongeren  met een leercontract in de toekomst de kans geven tot een langere  ervaring in het buitenland.”

Cijfers

·  aantal studenten in 2016-2017 (studie & stage): 5.626 (+ 28 naar Erasmus+ partnerlanden)

 

·  verhouding studie/stage: 71% t.o.v. 29% (2016-2017)

Tabel 1: evolutie studentenaantallen Erasmus (studie & stage)

academiejaar

studentenaantal

2000 - 2001

2575

2001 - 2002

2728

2002 - 2003

2662

2003 - 2004

2675

2004 - 2005

2728

2005 - 2006

2845

2006 - 2007

2917

2007 - 2008

2965

2008 - 2009

3243

2009 - 2010

3521

2010 - 2011

3907

2011 - 2012

4001

2012 - 2013

4474

2013 - 2014

4457

2014 - 2015

5215

2015 - 2016

5325

2016 - 2017

5648

 

Tabel 2: top 10 landen van bestemming voor studie (2016-2017)

Land

aantal

Spanje

684

Frankrijk

641

Duitsland

365

Italië

260

Verenigd Koninkrijk

244

Finland

227

Nederland

201

Portugal

199

Zweden

195

Noorwegen

160

 

 Tabel 3: top 10 landen van bestemming voor stage (2016-2017)

Land

Aantal

Nederland

334

Spanje

210

Frankrijk

182

Duitsland

168

Verenigd Koninkrijk

166

Italië

74

Portugal

71

Finland

71

Zweden

49

Tsjechië

40

 

Tabel 4: top 5 studiegebieden: studie & stage (2016-2017)

Studiegebied

aantal

Bedrijfskunde

925

Rechten

274

Geneeskunde

215

Economie

208

Marketing

198

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream