8 februari 2014

Rekeningrijden nog niet voor morgen

 

Een speciale gps in de auto van een duizendtal automobilisten registreert sinds kort het aantal gereden kilometers registreert. Dat past in een proefproject voor rekeningrijden. Maar de beslissing over dat systeem is voor de volgende Vlaamse regering.

'Volgens een ambtenaar van Bruggen en Wegen staat het als een paal boven water dat rekeningrijden er komt', schreef De Tijd op 2 april 1998. We zijn vandaag 16 jaar later, maar of het rekeningrijden er effectief komt, is nog steeds koffiedik kijken. 'Ik kan niet definitief beslissen', verklaarde Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) vorige week in het Vlaams Parlement. Op 17 februari begint wel een proefproject, maar de volgende regering zal de knoop moeten doorhakken.1Wat is rekeningrijden?Sinds de jaren 90 gaan stemmen op om de eenmalige inschrijvingstaks (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting te vervangen door een kilometerheffing, waarbij de automobilist betaalt per gereden kilometer. Via satelliet zou worden geregistreerd welke afstand de auto aflegt en op welke weg. Die informatie wordt doorgestuurd naar een verwerkingscentrum, dat een factuur opmaakt.De 'slimme' kilometerheffing gaat nog een stapje verder. De factuur hangt dan af van het moment van de dag en de route. In 2016 wordt dat systeem in België ingevoerd voor vrachtwagens.2 Wat is beslist?Vorige Vlaamse regeringen voerden allerhande studies uit, maar een beslissing kwam er nooit. Tot Vlaanderen, Wallonië en Brussel in 2011 een politiek akkoord sloten over een wegenvignet en rekeningrijden voor vrachtwagens. Dat wegenvignet is een taks die een keer per jaar betaald moet worden. Belgen zouden die samen met de verkeersbelasting kunnen betalen, buitenlanders zouden het vignet moeten kopen. Wie met een vervuilende auto rijdt, zal meer moeten betalen.Het wegenvignet kreeg veel kritiek, want het werkt niet sturend. Wie weinig rijdt, betaalt evenveel als wie veel rondtuft. Toch zou het vignet samen met het rekeningrijden voor vrachtwagens worden ingevoerd. Het werd wel uitgesteld tot 2014, en afgelopen zomer werd plots over 2016 gesproken. 'Het wegenvignet komt er, en 2016 is nog steeds de streefdatum', luidde het gisteren op het kabinet-Crevits.In 2011 spraken de drie gewesten ook af een proefproject met rekeningrijden voor personenwagens op poten te zetten. Ze willen de haalbaarheid van het concept nagaan.3Wat houdt het proefproject met rekeningrijden in?Sinds kort rijden iets meer dan 1.000 automobilisten rond met een speciale gps die het aantal gereden kilometers registreert. Het gaat om een nulmeting, want het proefproject voor rekeningrijden vangt pas aan op 17 februari. Vanaf dan wordt voor elke gereden kilometer een bedrag afgetrokken van hun budget. Het proefproject vindt plaats binnen de zone van het gewestelijk expresnet, dat de gemeenten rond Brussel per trein vlot met de hoofdstad moet verbinden.De drie gewesten willen nagaan wat het effect van een heffing is op het gedrag van automobilisten. Rijden ze minder in de spits? Laten ze de auto in de garage staan? Ook wordt het eventuele verband met het inkomen van proefpersonen nagegaan. De gewesten willen immers vermijden dat de laagste inkomens het slachtoffer worden van het rekeningrijden.De krant De Morgen kon de hand leggen op de tarieven die bij het project worden gehanteerd. Tijdens de spitsuren kost een rit door stedelijke gebied 9 eurocent per kilometer, voor de autoweg is dat 5 cent en op andere wegen 6,5 cent. Buiten de spitsuren worden die bedragen gehalveerd. Tussen 22 en 5 uur betaalt een automobilist niets. Wie bijvoorbeeld tijdens de spits dagelijks van Mechelen naar Brussel rijdt, betaalt 17 euro per week.'We hebben bewust voor relatief hoge bedragen gekozen, omdat we willen weten hoe groot het effect zal zijn', zegt het kabinet-Crevits. 'Mocht het rekeningrijden ooit worden ingevoerd, dan kan nog voor andere tarieven gekozen worden.'De eerste resultaten worden verwacht tegen april, zodat ze bij de vorming van de volgende regering gebruikt kunnen worden. Een beslissing over het al dan niet invoeren van de kilometerheffing is alleszins een zaak voor de volgende Vlaamse regering en de collega's in Brussel en Wallonië. Als die groen licht geven, zal het door het vele voorbereidende werk dat ermee gepaard gaat sowieso nog jaren duren vooraleer automobilisten per kilometer moeten betalen.

 

 © Mediafin

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream