6 juli 2018

Ruim 17.000 leerlingen gebruiken voorleessoftware

 

17.273 leerlingen met dyslexie schreven zich in voor de gratis voorleessoftware die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) eind vorig jaar gratis ter beschikking stelde. Ze investeert voor volgend school-jaar nog eens 878.000 euro zodat nog meer scholieren er toegang toe krijgen.

60.000 (of 7 procent van de) Vlaamse scholieren kampt met ernstige lees- of schrijfproble- men. Zij zijn gebaat bij voorlees-software om de leerstof op school beter te verwerken. Leerlingen die gebruikmaken van de software begaan minder fouten. Tot vorig jaar werden er dure softwarepakketten aange- kocht die maar door een kleine groep leerlingen kon worden gebruikt. En die waren onvol- doende. Veel ouders moesten daardoor zelf een duur (tot 400 euro) softwarepakket aan- kopen.

Crevits gooide het daarom over een andere boeg en inves- teerde 876.000 euro in de aan- koop van de licentie van de voorleessoftware. Alle scholen kunnen die software nu gebrui- ken. Daar komt nu dus nog eens 878.000 euro bij. (ivde)

 

Copyright © 2018 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter