22 augustus 2016

Ruim 2 miljoen voor delen sportinfrastructuur

 

De Vlaamse regering trekt 2,37 miljoen euro uit om te bereiken dat de sportinfrastructuur in Vlaamse scholen beter benut wordt buiten de schooluren. Daarvoor worden proefprojecten opgestart.

Het delen van schoolinfrastructuur, en dus ook van de sportaccommodatie in scholen, levert twee keer winst op. Zowel de scholen als de lokale sportclubs winnen erbij, zeggen minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) en zijn collega van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Ze willen schoolbesturen aansporen hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. ‘In de scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ‘s avonds, in het weekend en in de vakantie nog te veel leegstaat.’ Dikwijls is dat om praktische redenen. Er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de uitbating vormt vaak een hindernis, denk aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw of afspraken over het gebruik van sportmateriaal. ‘Bovendien is de schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk of technisch ongeschikt voor sportclubs.’

Via proefprojecten wordt gezocht naar oplossingen om de sportaccommodatie in de scholen ruimer open te stellen. De scholen krijgen tot 16 december de tijd om zich in te schrijven voor de projectoproep. In maart worden de deelnemende scholen bekendgemaakt. belga

BELGA

Copyright © 2016 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter