22 januari 2016

Ruim 3900 leerlingen in onthaalonderwijs voor anderstaligen in secundair onderwijs

 

 

Ruim 3900 anderstalige nieuwkomers krijgen op dit moment onthaalonderwijs voor anderstaligen in het gewoon Nederlandstalig secundair onderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt tijdens haar bezoek aan een OKAN-klas in het Oscàr Romerocollege in Dendermonde. Sinds het begin van het schooljaar is het aantal anderstalige nieuwkomers in het gewoon secundair onderwijs in het Nederlandstalig secundair onderwijs bijna verdubbeld. In Dendermonde woonde minister Crevits een les bij en ontmoette ze directies en leerkrachten.

 

In Vlaanderen bestaat in het secundair onderwijs OKAN, dat is onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Het onthaalonderwijs heeft tot doel anderstalige leerlingen die recent in Vlaanderen zijn aangekomen gedurende één schooljaar op te vangen en hen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Nadien kunnen ze les volgen in de studierichting die het beste bij hun talenten aansluit. Om dat traject goed te begeleiden kunnen scholen een beroep doen op vervolgcoaches. Zij ondersteunen anderstalige nieuwkomers tijdens en na de overstap naar het gewoon onderwijs.

 

De voorbije maanden zijn er heel wat vluchtelingen naar ons land gekomen. Leerplichtige kinderen van vluchtelingen moeten binnen de 60 dagen in een school worden ingeschreven. De komst van de vluchtelingen heeft een effect op het aantal onthaalleerlingen, zeker in die steden en gemeenten met collectieve opvangcentra en plaatselijke opvanginitiatieven.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft het OKAN-aanbod in het secundair onderwijs onlangs uitgebreid. Er zijn 15 nieuwe aanvragen van scholengemeenschappen voor OKAN goedgekeurd en er komen nog nieuwe aanvragen binnen. Alles samen bieden nu een 50-tal scholengemeenschappen in Vlaanderen OKAN aan. Twee van de goedgekeurde aanvragen werden toegekend aan de scholengemeenschap Archipel vzw en de scholengemeenschap Dendermonde-Hamme.

 

De gemeenschappen werken netoverschrijdend samen. In Dendermonde is er een open opvangcentrum opgericht voor niet-begeleide vluchtelingen. Op dit moment volgen een 90-tal leerlingen OKAN-onderwijs.

 

Onthaal en lessen Nederlands

 

Vlaams minister van Onderwijs heeft vandaag een bezoek gebracht aan een OKAN-klas in het Oscàr Romerocollege. In de aanvangsperiode is er vooral aandacht voor onthaal, kennismaking en het welbevinden van de leerlingen. De leerlingen hebben verschillende nationaliteiten en schoolse achtergrond. Daarna wordt er gestart met het aanleren van het Nederlands en het geven van vorming.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In het belang van de integratie van anderstalige nieuwkomers zorgen 380 leerkrachten elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onthaalonderwijs voor anderstaligen. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit het leren van het Nederlands en vorming. Dankzij dit onthaalonderwijs kunnen de anderstalige leerlingen nadien lessen volgen in het gewoon secundair onderwijs met het oog op goede kansen voor hun toekomst.”

 

Vanuit onderwijs zorgt het Agentschap voor Onderwijsdiensten Agodi voor de ondersteuning van school- en lokale besturen. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten doen dat. In Dendermonde gebeurt dat samen met het lokaal overlegplatform (LOP). Samen worden er afspraken gemaakt over de opvang, het aanbod en de toeleiding van leerlingen naar het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream