18 april 2017

Saint-Andrée wil nieuwbouw op KTA site

 

BRUGGE. Twee Brugse scholen krijgen van het kabinet van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits een huursubsidie voor ingediende projecten. Zo kan de groeiende basisschool van het Sint-Lodewijkscollege in de Gerard Davidstraat volgend jaar een lege zolder inrichten tot polyvalente ruimte en extra klassen. Opmerkelijker is dat het Sint-Andreasinstituut hoopt op een nieuwbouw op de KTA-site in de Jakobinessenstraat. Maar de Stad Brugge moet dan bereid zijn tot een ruil, waarbij er dan toch een expohal voor het Groeningemuseum op de campus van Saint-Andrée gerealiseerd wordt.

Eventjes terug in de tijd : al 25 jaar lang droomt de directie van de stedelijke musea van een uitbreiding van het Groeningemuseum. Vijf jaar geleden leek er een oplossing in de maak : toenmalig museumdirecteur Manfred Sellink had zijn zinnen gezet op de turnzaal van het aanpalende Sint-Andreasinstituut, waar eindelijk een expozaal voor Groeninge zou kunnen oprijzen. Daardoor zou de vaste collectie van Brugges belangrijkste museum niet voor elke tentoonstelling moeten dooreengehaspeld worden.

Het schoolbestuur van Sint-Andreas ging daar toen niet op in. “We wilden onze turnzaal niet kwijt, er was voor onze leerlingen geen alternatief in de buurt”, zegt Will Verniest, voorzitter van de vzw Sint-Trudo, de overkoepelende scholengemeenschap.

Nu is de situatie grondig veranderd. “Het secundair onderwijs zit wel in een nieuwbouw, maar onze basisschool kampt met een erg verouderde infrastructuur”, bekent humaniora-directrice Anita Heyvaerts.

Opportuniteit ?

Bijgevolg ziet het Sint-Andreasinstituut een nieuwe opportuniteit in de leegstaande KTA-site in de Jakobinessenstraat, die vlakbij het huidige schooldomein gelegen is. Daar zou een nieuwbouw kunnen gerealiseerd worden. De huursubsidies die Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits nu wil toekennen, zorgen ervoor dat die plannen in een stroomversnelling kunnen geraken.

“De KTA-site is wat kleiner dan onze huidige campus, maar er is voldoende ruimte voor een nieuwbouw die onderdak kan geven aan een school met 800 leerlingen”, zegt Will Verniest. De huidige basisschool van Saint-Andrée telt 400 leerlingen, in de secundaire school zitten er 370 leerlingen.

De bal ligt evenwel in het kamp van het Brugs stadsbestuur, waarmee de school al maandenlang aan het onderhandelen is. Want de Stad Brugge kocht de leegstaande KTA-site aan om er een expohal te bouwen. Toen het Sint-Andreasinstituut niet inging op de eerdere avances van de Brugse museumdirectie, zocht en vond het stadsbestuur op die locatie een alternatief.

Tot voor kort wou burgemeester Renaat Landuyt niet ingaan op de nieuwe avances van Saint-Andrée : “De school wil een grondruil en extra geld voor hun huidige campus. Teveel geld”, liet de Brugse burgemeester optekenen tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2017.

Hoeveel de vzw Sint-Trudo vraagt voor de verkoop van de campus Sint-Andreas, wil Will Verniest niet kwijt : “We zijn aan het onderhandelen, maar we hebben onze campus laten schatten door een expert. Onze site is bijna dubbel zo groot als het KTA.”

De Brugse stadskas investeert in elk geval 5 miljoen euro in de aankoop van de KTA-site. Al moet Brugge dank zij de pot van het Stedenfonds en een grondruil met het gemeenschapsonderwijs, dat eigenaar wordt van de site Stuyfzande in de Jeruzalemstraat, zelf slechts 3,2 miljoen euro betalen.

Nieuw schattingsverslag

Naar wij vernamen wordt er eerstdaags een nieuw schattingsverslag opgesteld voor de campus van het Sint-Andreasinstituut. Doen beide partijen water in de wijn en komen ze tot een compromis ? Saint-Andrée wil als school niet uit de binnenstad verdwijnen en een expohal naast het Groeningemuseum, op het toeristisch traject, is wellicht een betere locatie dan de Jakobinessenstraat. Zorgen de huursubsidies van minister Hilde Crevits voor een doorbraak ?

Hoe dan ook, de vzw Sint-Trudo heeft al een bouwheer gevonden die een nieuwe school wil bouwen op de KTA-site. “We zouden dan de huursubsidies van de Vlaamse regering kunnen gebruiken om dat gebouw 20 à 25 jaar te huren en zo de bouwheer te betalen. Alles hangt af van het resultaat van de onderhandelingen met het stadsbestuur. De dossiers huursubsidie en Jakobinessenstraat/Garenmarkt hangen van mekaar af.”, aldus Will Verniest.

Burgemeester Renaat Landuyt reageert als volgt : “Het Brugs stadsbestuur is niet gekant tegen een ruil die geen verlies aan geld en tijd voor de stad betekent.”

Door Stefan Vankerkhoven

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream