28 januari 2016

Samenwerken voor een sterk openbaar onderwijs

 

 

In opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hebben de drie officiële onderwijsverstrekkers - het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) - de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Hiermee beoogt de minister een versterking van het openbaar onderwijs.

 

 

Vandaag hebben het GO!, OVSG en POV hun voorstellen voor een intensievere samenwerking voorgelegd aan minister Crevits. We zetten stappen vooruit op het vlak van personeelsbeleid, leerplannen en opleidingsaanbod, de invulling van neutraliteit en het pedagogisch project en het bestuurlijk model.

 

Om dit te realiseren, werken de onderwijsverstrekkers van openbaar onderwijs gemeenschappelijk leerplannen uit, op basis van een gemeenschappelijk leerplanconcept.

 

Met de samenwerking op het vlak van opleidingsaanbod is het de bedoeling om een verhoogde dekkingsgraad van het openbaar onderwijs te realiseren. Er worden centrale en regionale planificatiecommissies opgericht om mogelijke overlap en hiaten in het opleidingsaanbod in kaart te brengen en zo tot een betere afstemming te komen.

 

Om het personeel meer loopbaankansen te geven binnen het openbaar onderwijs doen we voorstellen om de juridische drempels in de diverse rechtspositieregelingen weg te werken.

 

We bundelen de krachten op het vlak van aanvangsbegeleiding en professionalisering van de schoolteams.

 

We zetten pilootprojecten op om de versterking binnen het openbaar onderwijs concreet te vertalen.

 

 

Een taskforce met vertegenwoordigers van het GO!, OVSG en POV zal deze pilootprojecten monitoren

 

om samenwerking te stimuleren, te faciliteren, te initiëren en te ondersteunen. We nodigen de minister op korte termijn uit om een pilootproject te bezoeken.

 

De openbare onderwijsverstrekkers vragen hiervoor aan de overheid ondersteuning en ruimte.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Vandaag zetten de onderwijsverstrekkers binnen het officieel onderwijs concrete en zichtbare stappen voor de afstemming op het vlak van studieaanbod in het secundair- en het volwassenenonderwijs en voor de gezamenlijke ontwikkeling van leerplannen. Ze hebben dit bereikt via constructief overleg. Vanuit de overheid zullen we deze ontwikkelingen verder ondersteunen, bijvoorbeeld door informatie te delen. Het is een basis om verder te werken met respect voor de diverse pedagogische projecten.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter