23 februari 2018

Scholen voortaan om de zes jaar doorgelicht

 

Scholen zullen in de toekomst minstens eenmaal om de zes jaar een bezoek krijgen van de onderwijsinspectie. Nu is dat nog om de tien jaar. Dat staat in de hervorming van de onderwijsinspectie die is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De bedoeling van de hervorming is ook dat de inspecties transparanter gebeuren, dat ouders en leerlingen bij de inspecties betrokken worden en dat de dialoog tussen de inspectiediensten en de scholen verbetert.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft al langer plannen om de onderwijsinspectie op een nieuwe leest te schoeien en een inspectie 2.0 op poten te zetten. Nu klagen scholen nog vaak over het papierwerk en de stress die komen kijken bij een bezoek van de inspectiediensten. Met de hervorming moet er een betere dialoog komen tussen inspectie en scholen. "Wederzijds vertrouwen is het sleutelwoord."

De doorlichtingen zelf zullen ook wat anders verlopen en scholen zullen niet langer een 'goede' of 'slechte' score krijgen, maar een begeleidend advies. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel krijgt de school een gunstig advies waarbij de erkenning voortgezet mag worden, ofwel een ongunstig advies waarbij de onderwijsinspectie adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning op te starten.

(BELGA)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream