25 januari 2016

Scholen weten niet altijd waarheen bij radicalisering, klaagt Crevits

 

Brussel. Een aantal Nederlandstalige scholen, vooral in het Brusselse maar ook in Vlaanderen, heeft moeilijkheden om te weten wie het contactpunt bij de lokale politie is bij wie ze terechtkunnen met informatie over radicaliserende scholieren.

Dat schrijft de Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde Crevits, in een brief aan haar federale collega van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). Crevits maant haar collega dan ook aan dringend werk te maken van een dergelijk aanspreekpunt. 'Scholen worden in de nasleep van de aanslagen in Parijs sterk geconfronteerd met vragen rond radicaliserende jongeren en de beveiliging van scholen', zegt Crevits. 'Naar alle scholen werd vanuit Onderwijs gecommuniceerd. Wij gaven richtlijnen voor extra waakzaamheid en tips hoe er met leerlingen en ouders kan worden gepraat over de aanslagen.'

Nu blijkt dat sommige scholen nog steeds moeite hebben om het aanspreekpunt te vinden. 'Scholen signaleren ons dat ze - zeker in het Brusselse - van het kastje naar de muur worden gestuurd', zegt Crevits.

Nochtans werd in december 2013 in een rondzendbrief al afgesproken dat iedere school een contactpunt zou krijgen bij de politiezone waar ze gevestigd is, om problemen van radicalisering aan te kaarten. Hoe gevoelig de hele zaak ligt, bleek eind vorige week nog toen de directeur van het Brusselse instituut Anneessens-Funck geschorst werd omdat hij te laat informatie zou hebben doorgegeven over de radicalisering van Bilal Hadfi, een van de terroristen van Parijs.

Hilde Crevits schreef al in november een brief aan Jambon waarin ze het probleem aankaartte. Tot op vandaag kreeg ze naar eigen zeggen geen antwoord. Daarom stuurde ze Jambon vorige week een herinnering. (me)

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream