7 februari 2018

Scholen worstelen met vervanging leerkrachten door verlofsystemen

 

Steeds meer Vlaamse leerkrachten maken gebruik van een verlofsysteem. Dat is slecht nieuws voor de schooldirecties, die op zoek moeten naar vervangingen.

Leerkrachten konden vorig schooljaar voor het laatst instappen in een systeem van loopbaanonderbreking zonder motief. Het was ook de laatste keer dat oudere leerkrachten van een voordelige uitstapregeling konden genieten. Ze maakten daar dan ook massaal gebruik van, blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Bij oudere leerkrachten gaat het zelfs om vier op de tien.

De rush op loopbaanonderbrekingen zet druk op de schooldirecties die op zoek moeten naar interim-leerkrachten of vervangingen. Als een afwezigheid al in het begin van het schooljaar duidelijk is, lukt het meestal, zeggen de onderwijsverstrekkers. Maar in de loop van het schooljaar zijn vervangingen steeds problematischer. De zoektocht is extra moeilijk omdat het onderwijs al met een lerarentekort kampt. 'Hoe meer afwezige personeelsleden, hoe meer werk voor de directies en schoolbesturen om vervangers te vinden', zegt Johanna Laurent, de woordvoerster van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Minister Crevits erkent de toegenomen vraag naar leerkrachten doordat er meer in de verlofstelsels stappen. 'Maar de vraag stijgt vooral door de uitstroom van oudere leerkrachten en de stijgende nataliteit, vooral in het secundair onderwijs.'

Het lerarentekort in Vlaanderen zal de komende jaren enkel toenemen. Toch kampen veel beginnende leerkrachten in Vlaanderen met werkonzekerheid. Maar de stijgende populariteit van de verlofstelsels in het onderwijs heeft voor hen een positieve keerzijde. Het is een kans om ervaring op te doen, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste onderwijsverstrekker van Vlaanderen.

Het GO! ziet dat anders. Er mogen dan meer jobs voor vervangers op de markt zijn, vaak gaat het om beperkte volumes. Die versnippering van lesopdrachten maakt het tijdelijke leerkrachten ook moeilijk om aan een volwaardige voltijdse opdracht te komen.

Maatregelen voor beginnende leerkrachten zijn hoe dan ook nodig, erkent iedereen. Door de werkonzekerheid geven te veel jonge leerkrachten er al na een paar jaar de brui aan. Crevits hoopt daar met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers nog voor het einde van de regeerperiode afspraken over te maken. Ze stelde al voor om een pool op te richten van starters, die de garantie krijgen dat ze een jaar lang aan de slag kunnen in een school in hun regio.

Maar de cijfers geven volgens de katholieke onderwijskoepel ook aan dat er naast maatregelen voor starters nood is aan een visie op het einde van de lerarenloopbaan. 'Los van de maatregelen voor startende leerkrachten moet het beleid daar aandacht voor hebben. Daaruit blijkt opnieuw dat het voor sommige mensen niet evident is om tot het einde van hun loopbaan in het lerarenberoep te blijven', zegt woordvoerster Marijke Van Bogaert.

De kans lijkt klein dat daar voor de verkiezingen van 2019 iets van komt. De onderhandelingen met de onderwijskoepels en de vakbonden strandden op het voorstel om bepaalde leerkrachten in het secundair onderwijs langer voor de klas te laten staan. Voor de onderwijsvakbonden is het onbespreekbaar dat leerkrachten meer moeten lesgeven om het loopbaanpact te financieren. Ze eisten dat er eerst een studie komt naar de taakbelasting van leraars. Zolang die studie loopt, liggen de onderhandelingen zo goed als stil.

Zowel in onderwijskringen als in de Vlaamse meerderheid acht men de kans klein dat Crevits er nog deze regeerperiode in slaagt een alomvattend loopbaanpact af te sluiten.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream