20 januari 2016

Schoolbesturen kunnen aanvragen indienen voor de huur van tijdelijke klassen voor onderwijs

 

 

Schoolbesturen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor de plaatsing van tijdelijke klassen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Jos De Meyer. Het gaat om de plaatsing van modulaire units voor scholen die te maken krijgen met plaatsgebrek in hun klassen door de instroom van leerplichtige nieuwkomers. De kostprijs voor de plaatsing en de huur wordt gedragen door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt daar ruim 1,1 miljoen euro voor vrij.

 

De voorbije maanden is er een grote stroom van vluchtelingen en asielzoekers op gang gekomen in Europa en Vlaanderen. Leerplichtige leerlingen hebben recht op onderwijs en moeten binnen de 60 dagen in een school ingeschreven zijn. Om tegemoet te komen aan tijdelijk plaatsgebrek in scholen beschikt Vlaams minister van Onderwijs over ruim 1,1 miljoen euro voor de plaatsing en de huur van tijdelijke klassen.

 

Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor onderwijs, worden volledig vergoed: zowel de plaatsing, de omgevingswerken, de huur als de ophaling van de units.  De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de units.  Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

 

De units worden gesubsidieerd en gefinancierd voor een periode van minimaal 3 en maximaal 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Het is mogelijk om in de contracten een clausule tot verlenging op te nemen. Deze verlenging situeert zich ook binnen de termijn van 24 maanden met als einddatum 31 december 2017.  Schoolbesturen kunnen zowel aanvraagdossiers als verlengingen doorlopend indienen bij AgODi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 

Een commissie met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming, AgODi en AGION beoordeelt de aanvraagdossiers inhoudelijk. Bij een positief advies maakt de commissie het dossier over aan AGION en het GO!. Zij informeren het schoolbestuur over het verdere verloop van de procedure en de te ondernemen technische stappen om tijdelijke units te kunnen huren.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Kinderen van vluchtelingen hebben recht op onderwijs en moeten binnen de 60 dagen in een school worden ingeschreven. Om de integratie en de kansen van deze leerlingen te bevorderen zorgen we onder meer voor kwaliteitsvol en extra onthaalonderwijs. Er is daarnaast soms vraag naar tijdelijke klaslokalen om het plaatsgebrek door de instroom van leerplichtige nieuwkomers op te vangen. Vanaf deze week kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen om zulke tijdelijke modulaire units te plaatsen. Vlaanderen subsidieert de plaatsing van die tijdelijke klaslokalen en maakt daar ruim 1,1 miljoen euro voor vrij.”

 

De aanvraagformulieren voor de financiering van de huur van de modulaire units zijn terug te vinden op de website van AgODi.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream