9 november 2007

Sint-Henricus verkeersveiliger

 

Vlaams minister Hilde Crevits pakt – gelinkt aan aanleg collector – gevaarlijk kruispunt Rijksweg aan

Goed nieuws voor de wijk Sint-Henricus. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft zopas de opdracht gegeven om een ontwerp op te maken voor het verkeersveiliger inrichten van het gevaarlijke kruispunt van de Rijksweg met de Sint-Henricusstraat. De Vlaamse overheid is bereid de kosten voor die ingreep te dragen. Het is de bedoeling de renovatie van het kruispunt te linken aan het goedgekeurde en vorige maandag aanbestede project van Aquafin, met name de aanleg van een nieuwe collector voor de wijk.

Om de omleggingenplaag in Torhout niet erger te maken dan ze al is, zullen de werken pas starten na de renovatie van de Kortemarkstraat, die een tijdje geleden werd ingezet. Dat betekent dat de aanleg van de nieuwe collector, het daarmee gepaard gaande opbreken van de Bakvoordestraat en de realisatie van het nieuwe kruispunt langs de Rijksweg ten vroegste pas vanaf september 2008 zullen kunnen starten.

 

Wellicht flitspaal op kruispunt

Het kruispunt van de Rijksweg met de Sint-Henricusstraat en de Bakvoordestraat is al langer een zwart punt in het Torhoutse wegennet. Met de vrije basisschool van de wijk in de onmiddellijke omgeving is het vooral voor jonge fietsers levensgevaarlijk om er de drukke Rijksweg, die Lichtervelde met Diksmuide verbindt, te dwarsen. Enkele maanden geleden – halfweg mei – voerde het Torhoutse ACW er actie om op het gevaar te wijzen en de hogere overheid om een dringende structurele ingreep te vragen. Als gewezen Torhoutse schepen van Openbare Werken kent minister Crevits de situatie uiteraard perfect, vandaar haar voornemen om – na amper vier maanden ministerschap – het kruispunt al meteen aan te pakken. De Rijksweg is een gewestweg, dus valt die onder haar bevoegdheid. „Het ontwerp voor de renovatie wordt momenteel voorbereid”, zegt ze. „Eenmaal het klaar is, dient het eerst nog ter goedkeuring aan de provinciale auditcommissie voorgelegd te worden. Het stadsbestuur zal moeten bijdragen aan de studiekosten, maar de eigenlijke uitvoering van de werken is voor rekening van de Vlaamse overheid.”

 

Werken zullen ten vroegste pas begin september 2008 starten

De grote lijnen van het ontwerp liggen al vast. Het kruispunt zal in principe heringericht worden met overrijdbare middengeleiders en verhoogde fietspaden. Dit poorteffect moet de bestuurders langs de Rijksweg automatisch doen vertragen, maar om diegenen met een hardnekkige zware voet tot betere gedachten te brengen, zal er wellicht ook een flitspaal ingeplant worden. Ook zouden de middengeleiders een wachtzone voor fietsers bevatten om de weg in twee fasen te kunnen dwarsen.

Minister Crevits wil de herinrichting van het kruispunt linken aan de aanleg van een nieuwe collector voor Sint-Henricus, zoals door Aquafin gepland. De aanbesteding voor die werken heeft vorige maandag trouwens al plaatsgehad. An Wostyn, het Torhoutse diensthoofd Openbare Werken, volgt dat dossier op de voet. „De nieuwe collector – ook wel verzamelriool genoemd – zal het vuile water van de wijk opvangen en zoveel mogelijk van het regenwater gescheiden houden”, legt ze uit. „Dit is een serieuze stap in de goede richting om aan de Europese richtlijnen te voldoen. De collector zal onder andere het water van de huizen van de Rijksweg opvangen en naar het zuiveringsstation in Kortemark afvoeren. De aanleg gebeurt door Aquafin en start aan de kapel in de Bakvoordestraat. Dat houdt in dat die straat gedeeltelijk opgebroken dient te worden en tot aan de Rijksweg een volledig nieuw wegdek krijgt. Het is de intentie van het stadsbestuur om het andere deel van de Bakvoordestraat – richting het gehucht ’t Schaakske – aansluitend op de collectorwerken eveneens te vernieuwen. Dat kan in het kader van de kredieten die op de stadsbegroting voorzien zijn voor het herstellen van landbouwwegen.”

 

Kortemarkstraat eerst afwerken

De aanleg van de collector start aan de Bakvoordekapel, omdat zich precies daar het laagste punt van de riolering bevindt. Er wordt een leiding onder de spoorweg geboord. Het is de bedoeling om de woningen van de Sint-Henricusstraat op de nieuwe riolering aan te sluiten, net als het grootste deel van de achterliggende wijk. Tegelijk zal het kruispunt met de Paleputstraat vernieuwd worden. De collector zal de Sint-Henricusstraat blijven volgen tot net vóór de grens met Gits, waar hij naar de landerijen afzwenkt om de landelijk gelegen woningen op het grondgebied van die gemeente te laten aansluiten. Het afgekoppelde regenwater wordt in de Paleputbeek of de Koebeek geloosd.

Een precieze timing voor de werken aan de collector, de Bakvoordestraat en het kruispunt van de Rijksweg met de Sint-Henricusstraat valt nog niet te geven, gezien de aanbesteding voor de collector pas vorige maandag heeft plaatsgehad. De coördinatievergadering met de aannemer moet nog gebeuren. Zeker is dat eerst de renovatie van de Kortemarkstraat volledig af dient te zijn, dus ten vroegste begin september 2008.

Johan Sabbe

 

Het is de bedoeling om het gevaarlijke kruispunt van de Rijksweg met de Sint-Henricusstraat veiliger te maken door de realisatie van overrijdbare middengeleiders, het voorzien van verhoogde fietspaden en wellicht ook het plaatsen van een flitspaal. De werken zullen gelinkt worden aan het al goedgekeurde collectorproject van Aquafin.

© foto Johan Sabbe

"

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream