6 oktober 2017

'Start hervorming secundair onderwijs niet haalbaar'

 

De Vlaamse Onderwijsraad Vlor heeft een alarmsignaal gegeven in een nieuw advies: de hervorming van het secundair onderwijs tegen het begin van volgend schooljaar is niet haalbaar. Het gemeenschapsonderwijs waarschuwde daar eind januari al voor, toen het akkoord net was gesloten.

'Momenteel is er nog geen zicht op de eindtermen die aan de basis liggen van de invulling van het studieaanbod. Bovendien is het voor scholen niet realiseerbaar om zich op de korte tijdspanne voor te bereiden op de start op 1 september', aldus de Vlor, waar vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap in zetelen. De Vlor vraagt 'met aandrang' om de ingangsdatum te herbekijken. Daarnaast wordt er nog vastgesteld dat de maatregelen uit het akkoord 'vele onduidelijkheden bevatten en onvoldoende garantie bieden dat de doelen van de hervorming gerealiseerd worden'.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat beleid voeren bestaat uit 'keuzes maken en stappen voorwaarts zetten'. Over een mogelijk uitstel van de ingangsdatum is ze kort. 'De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd om op 1 september te starten.'

De oppositie beschouwt het advies als 'vernietigend'. Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (SP.A) ziet er een bevestiging in dat de Vlaamse regering 'de kans mist om het vroegtijdige schoolverlaten te voorkomen en de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen'. (sco, belga)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream