6 maart 2018

"Steden moeten scholen bouwen. Dáár schort het"

 

Het Gentse digitale inschrijvingssysteem voor middelbare scholen hapert en in de politiek werd de zwartepiet gisteren gretig doorgeschoven. Vlaams onderwijsminister Crevits (CD&V) had veel vragen, maar ze is niet op oorlogspad. "Ik vind het goed dat Antwerpen en Gent hierin het voortouw nemen."

De Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere was er bijna trots op: 87% van de Gentenaars kreeg zijn eerste schoolkeuze. Maar als 13% de school niet krijgt die hij wil, kan je dan nog spreken over vrije schoolkeuze?

"Het antwoord is niet zo eenvoudig. In tien Gentse scholen melden er blijkbaar veel meer leerlingen zich aan dan er plaatsen zijn. De meest populaire school had bijvoorbeeld 185 vrije plaatsen voor 247 geïnteresseer-den. Dan kan je niet iedereen gelukkig maken natuurlijk en dan heb je geen vrije schoolkeuze. De scholen kunnen onderzoeken of ze extra plaatsen kunnen bijmaken, maar niet elke school wil groter worden. Daar kan de stad niet veel aan doen en dan moet ze bekijken hoe ze kan selecteren. Dat kan via kamperen zijn, loting..."

Is loting het meest rechtvaardige systeem als het over inschrijvingen gaat?

"Ik zit daarmee gewrongen. Ik heb twee kinderen en het grote geluk gehad dat ze naar onze school konden in Torhout. Het is niet unfair om te zeggen: iedereen meldt zich aan via de computer. Maar ik wil dat zo veel mogelijk mensen de eerste keuze krijgen. Blijkbaar wil Gent dat ook. Maar hoe bereik je dat het gemakkelijkst?"

U zei op Twitter fors dat het bij een digitaal inschrijvingssysteem wél mogelijk is om maximaal de eerste keuze te respecteren?

"Een loting binnen de eerste keuze, leek me evident. En dan bekijk je de rest van de pot om iedereen de beste keuze te geven. Maar Gent heeft gekozen om dat niet te doen: ze doen een loting met iedereen omdat ze dan zeker zijn dat bijna iedereen de eerste of tweede keuze heeft. Ik kan nu nog niet zeggen wat eerlijker is. Het is ook niet aan mij om dat de lokale besturen te dicteren."

Maar is die loting heilig? Ruilen kan, maar mag niet.

"Ik vroeg me vooral af hoe het kan dat er geruild kan worden. De stad Gent zegt dat je door zomaar te ruilen mensen op de wachtlijst voorbijsteekt. Maar je kan nu wél in de computer handmatig nagaan of er geen fouten zijn gebeurd en meer mensen een betere schoolkeuze gunnen. Dat gaan ze ook wel doen, heb ik begrepen. Ze hebben daar tijd voor gevraagd. Bepaalde scholen willen ook extra plaatsen creëren."

Volgens Elke Decruynaere wordt een centraal aanmeldingssysteem verplicht door Vlaanderen.

"Dat is niet juist. Vandaag zijn de scholen vrij om dat te organiseren, weliswaar binnen een kader dat de Vlaamse overheid voorziet: toeval, prioritaire keuze van de ouders en wie zich eerst inschrijft kunnen meespelen bij de inschrijving. Ik haal niet vaak uit, maar het kan niet zo zijn dat als het goed gaat het dankzij de stad is en dat als het slecht gaat het de schuld van Vlaanderen is."

Nu kan je je alleen in Gent en Antwerpen digitaal inschrijven voor het middelbaar. Moet heel Vlaanderen volgen?

"In het parlement discussiëren we vandaag over een digitaal inschrijvingssysteem. De focus ligt op het lager onderwijs, maar we denken ook na over het middelbaar. Digitaal aanmelden zou overal de norm kunnen zijn, maar dat kan niet hetzelfde zijn voor het lager en het secundair. Ik hoor wel dat er vraag is naar een uniforme inschrijvingsdatum: in Gent is men nu al in februari begonnen, in Antwerpen is dat pas eind maart...Eén datum kan rust brengen voor de scholen."

Blijft het kernprobleem niet dat er pas vrije schoolkeuze is als er voldoende plaats is?

"Ja, absoluut correct. Maar sommige scholen hebben ook een hogere aantrekkingskracht en dat wisselt doorheen de jaren. Bovendien heb je veel mensen van buiten de stad die naar de Gentse scholen gaan en daar op internaat verblijven. Je kan niet zomaar zeggen: al wie het dichtst bij de school woont, mag daar school lopen en de rest niet. Maar lokaal zijn ze in staat om keuzes te maken."

Maar kan de Vlaamse regering dan niet beter voorspellen hoeveel schoolgaande kinderen er in bepaalde steden bijkomen?

"Maar we doen dat. Ik ken perfect de prognoses voor Gent en Antwerpen. Daarom zeg ik ook: de volgende 150 miljoen euro gaat naar secundaire scholen in de grote steden. Maar ik bouw geen scholen, ik voorzie de middelen. De steden en gemeenten moeten die scholen realiseren. En daar schort het ook. Ik ken gemeenten die middelen kregen, maar er nog niets mee deden. Ik wil geen papieren plaatsen, ik wil echte plaatsen."

Onderwijsminister Crevits over Gents inschrijvingssysteem

Hilde crevits - ISOLDE VAN DEN EYNDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream