8 september 2017

Sterker statuut en extra middelen voor de Centra van Basiseducatie

 

Vandaag op de ‘Internationale dag van de Geletterdheid’ en bij de start van de ‘Week van de Geletterdheid’ is er goed nieuws voor de Centra voor Basiseducatie. De 840 personeelsleden van de 13 Centra krijgen op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een sterker statuut, uiterlijk op 1 januari 2018. Er komt budgettaire ruimte voor 40 extra voltijdse personeelsleden en de aankoop van extra didactisch materiaal. In de toekomst zullen de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie meer middelen krijgen voor de scholing van kwetsbare groepen.

Meer zekerheid voor personeel

In de Centra Voor Basiseducatie krijgen volwassenen basisvaardigheden aangeleerd zoals taal, rekenen, computer en algemene vorming.  Dankzij dit aanbod staan de cursisten sterker in de maatschappij en krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt.

In de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen werken momenteel 840 personeelsleden. Sinds 2007 vallen deze personeelsleden binnen onderwijs onder een algemeen contractueel stelsel. Hierdoor hebben ze niet de voordelen die eigen zijn aan een onderwijsstatuut: minder jobzekerheid, geen recht op een overheidspensioen en geen toepassing van bepaalde verlofstelsels (bijvoorbeeld ziekteregeling of bevallingsverlof) waar hun onderwijscollega’s wel toegang toe hebben.

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits komt er een eigen statuut op maat voor de 13 Centra voor Basiseducatie.  Dat treedt in werking uiterlijk op 1 januari 2018. Na 10 jaar krijgen de 840 personeelsleden meer zekerheid. In het nieuwe statuut behouden personeelsleden hun huidige verlof- en vakantieregeling, prestatieregeling, bezoldiging en salarisschalen. Dankzij het nieuwe statuut kunnen zij nu ook genieten van dezelfde rechten als andere onderwijspersoneelsleden. 

Extra middelen voor centra voor basiseducatie

Met het nieuwe personeelsstatuut en mede door het invoeren van de vaste benoeming is er mogelijkheid tot herinvesteren van middelen in de sector. Deze middelen worden terug geïnvesteerd in de Centra voor Basiseducatie in werkingsmiddelen (didactisch materiaal, infrastructuur, logistiek en opleidingen) en tewerkstelling. Goed voor onder andere 40 extra voltijdse personeelsleden.

Het nieuwe stelsel en de extra middelen laten de Centra voor Basiseducatie toe om een dynamisch personeelsbeleid te voeren. Het moet ze in staat stellen om op een flexibele manier een opleidingsaanbod te organiseren dat maximaal inspeelt op de specifieke noden en leerbehoeften van laaggeletterde cursisten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met het nieuwe statuut voor 840 personeelsleden, met 40 extra jobs en de extra middelen versterken we de 13 Centra voor Basiseducatie. Dat is belangrijk want voor wie moeite heeft met taal, cijfers, computer en multimedia is een diploma halen, een job vinden en op je eigen benen staan een hele opgave. Het zijn de Centra die ervoor zorgen dat mensen sterker in de samenleving staan en meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat verdient op deze Internationale Dag van de Geletterdheid de nodige aandacht.”

 

Extra middelen voor scholing kwetsbare groepen

 

In de toekomst zullen de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie meer middelen krijgen voor de scholing van kwetsbare groepen. Centra met een groter aantal niet-werkende werkzoekenden en laaggeschoolde cursisten met (kans)armoede krijgen vanaf 1 september 2019 meer middelen en vanaf 1 september 2020 wordt daarbovenop het zogenaamde open-end systeem toegepast in de Centra voor Basiseducatie. Dat betekent hoe meer cursisten, hoe meer middelen.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag start de Week van de Geletterdheid. 1 op 7 volwassenen is onvoldoende geletterd, een vijfde daarvan komt uit de laagste-inkomensgroep. Vaak gaat het niet om analfabetisme, maar wel over onvoldoende kunnen omgaan met taal en cijfers, of niet kunnen werken met een computer. De Centra voor Volwassenenonderwijs en voor Basiseducatie staan in voor kwaliteitsvolle vorming van die cursisten. In de toekomst zullen ze daar nu ook meer middelen voor krijgen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream