18 december 2012

"Stijgende zeespiegel bedreigt Antwerpen"

 

EXPERTEN UGENT VREZEN OVERSTROMINGEN MINISTER HILDE CREVITS PAREERT KRITIEK

Antwerpen is niet klaar voor superstormen. Tot die conclusie komt een groep experten die jarenlang bestudeerde of Vlaanderen genoeg doet om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. Ook voor Antwerpen dreigen problemen, want "het verhogen en het verstevigen van de kaaimuren langs de Schelde is maar een oplossing op de korte termijn", zeggen de experts. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) countert de kritiek.

Nog tot vandaag vindt in Gent het congres van het onderzoeksproject 'Climate change and changes in spatial structures in Flanders' (CcASPAR) plaats. Op dat tweedaags congres worden de resultaten voorgesteld van een groep experts die de voorbije vier jaar de ruimtelijke strategieën bestudeerde die Vlaanderen hanteert om de effecten van de opwarming van de aarde onder controle te houden. Zo'n 270 wetenschappers en specialisten pleiten er voor dringende actie. "In ongeveer vijftig jaar tijd zal de zeespiegel met ongeveer een tot twee meter stijgen", zegt Georges Allaert, professor ruimtelijke planning van de Universiteit Gent. "Vlaanderen moet dringend maatregelen op de lange termijn nemen tegen de klimaatverandering."

Sigmaplan

Die maatregelen zijn nodig om onder andere Antwerpen te beschermen, stelt Allaert, omdat de stad aan de Schelde ligt. Nochtans is de Vlaamse overheid al bezig met de bescherming van Antwerpen, onder meer via het Sigmaplan dat de Scheldekaaien herinricht. Bedoeling is de kaaimuren te stabiliseren en over een afstand van 7 kilometer nieuwe kaaizones aan te leggen en de waterkering te verhogen. Maar dat is onvoldoende, meent Allaert. "De zeespiegel zal in ongeveer vijftig jaar één à twee meter stijgen", zegt hij. "Het verhogen en verstevigen van de kaaimuren langs de Schelde is slechts een kortetermijnoplossing. De onderzoekers stellen onder andere voor om de zandbanken aan de monding van de Schelde te verstevigen. Die kunnen dan de kracht van het water breken. Maar het wordt dringend tijd dat er in de politiek knopen worden doorgehakt om zulke oplossingen op lange termijn te kunnen realiseren. We hebben alle middelen om ze uit te voeren. Alleen staat de tijd niet aan onze kant, we moeten nu ingrijpen."

Vlaamse Baaien

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) ontkent dat Vlaanderen niets zou doen. Met het project 'Vlaamse Baaien 2100' hoopt ze tegen 2100 onder andere voor de Belgische kust een handvol kleine eilanden te cre�ren die de kust beschermen tegen grote stormen. "Zulke eilanden zullen ook onrechtreeks bescherming bieden aan Antwerpen, omdat die opgespoten 'zandbanken' grote hoeveelheden water zullen tegenhouden", klinkt het op haar kabinet. Want naarmate de zeespiegel zal stijgen, worden ook de stormen en de golven groter. Alleen moet onderzoek nog uitwijzen of het geplande project ook daadwerkelijk haalbaar is. De streefdatum voor de afronding van het plan 'Vlaamse Baaien' is midden 2014.

TINEKE VAN CAMPFORT
� 2012 Het Laatste Nieuws

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream