12 november 2007

Structureel onderhoud E17 tussen Waasmunster en Haasdonk in 2008

 Bij haar bezoek aan Sint-Niklaas vandaag kondigde Vlaams minister Hilde Crevits voor volgend jaar ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan aan de E17 tussen Haasdonk en Waasmunster in de richting van Gent. Deze onderhoudswerken omvatten de volledige heraanleg van de verharding en de fundering in de richting van Gent. De werken zullen in mei starten. Daarnaast kwamen ook de vervolmaking van de ring rond Sint-Niklaas en de aanpak van twee zwarte punten aan bod.

 

Vlaams minister Hilde Crevits: “Een grondig onderhoud van de E17 tussen Haasdonk en Waasmunster drong zich op. Daarom heb ik voor volgend jaar de nodige middelen vrijgemaakt om de weg her aan te leggen. De werken worden gepland tussen mei en september en geraamd op 14 miljoen euro.

 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak van het bestek. De eigenlijke aanbesteding kan dan worden gepland eind januari 2008. Het is de bedoeling om rond 1 mei 2008 met de werken te starten. Voor de werken is een uitvoeringstermijn voorzien van minimaal 5 en maximaal 6 maanden (al dan niet onderbroken tijdens het bouwverlof). Op het ontwerpprogramma 2008 wordt een bedrag voorzien van 14 miljoen euro.

 

Minister Crevits duidde bij haar bezoek aan Sint-Niklaas ook op de te verwachten hinder van deze werken. Daarom wordt nu al rekening gehouden met belangrijke minder hindermaatregelen. Zo zullen tijdens de werken in elke richting drie, weliswaar versmalde, rijstroken behouden blijven en zal de snelheid teruggebracht worden tot 70 kilometer per uur. Verdere minder hinder maatregelen worden nog uitgewerkt.

 

Tijdens het bezoek van de minister kwamen ook de vervolmaking van de ring rond Sint-Niklaas met de projecten westelijke en de Oostelijke tangent aan bod. Het technische ontwerp voor de westelijke tangent wordt opgemaakt door een extern studiebureau. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 23 augustus 2007.

 

Het openbaar onderzoek loopt momenteel en wordt afgesloten op 21 november 2007. Het project wordt voorzien op het ontwerp-driejarenprogramma van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen in 2009. Volgens de huidige vooruitzichten zou het mogelijk zijn om met de werken van start te gaan in het voorjaar van 2009. Een aantal vereiste onteigeningen werden intussen al uitgevoerd.

 

Voor het dossier van de Oostelijke tangent wordt de startnota momenteel verder afgewerkt en naar verwachting in januari voorgelegd aan de bevoegde provinciale auditcommissie. Bilateraal overleg tussen de Vlaamse overheid en de Stad Sint-Niklaas ging door op 4 oktober 2007. De uitvoering wordt ten vroegste vanaf 2010 voorzien.

 

Tot slot besteedde de minister ook aandacht aan de verdere aanpak van de gevaarlijke punten op het grondgebied van de stad, met onder meer de kruispunten Tereken en Driegaaien op de N70. De uitvoering van deze kruispunten wordt gepland vanaf ten vroegste 2009, na de werkzaamheden op de E17.

 

“Er is in Sint-Niklaas al heel wat gebeurd en nog heel wat in voorbereiding. De werken aan de E17 moeten de onderhoudstoestand van deze belangrijke internationale verbinding op peil brengen. De projecten van de Oostelijke en de Westelijke tangent zijn dan weer van belang voor de verkeersleefbaarheid en de ontsluiting van het stadscentrum,” besluit minister Crevits.

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream