6 juni 2017

Studietoelage vanaf 2019 hoger

 

De Vlaamse regering blijft de hervorming van de kinderbijslag verdedigen, ook na de kritiek dat die te weinig zou doen aan de kinderarmoede. Gisteren verhoogde ze nog de studietoelagen, beurzen zeg maar, in het secundair onderwijs met gemiddeld 200 euro. Wie recht heeft op een beurs, zal die vanaf 2019 automatisch krijgen.

De regering-Bourgeois trekt 30 miljoen euro extra uit om de studietoelagen te verhogen. Dat geld gaat vooral naar de minder gegoede studenten in het secundair. Hun beurs wordt opgetrokken 456 naar 682 euro per schooljaar. Ook studenten in het hoger beroepsonderwijs zullen aanspraak kunnen maken op een beurs. Daarvoor trekt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nog eens 8 miljoen uit. Nu vallen die jongeren uit de boot, omdat hun opleidingen niet aan een hogeschool of universiteit worden gegeven, maar in centra voor volwassenenonderwijs.

Studietoelagen worden gekoppeld aan de kinderbijslag en zullen daarom vanaf 2019 automatisch worden toegekend. "Zo zal niemand die er recht op heeft, nog uit de boot vallen", zegt Crevits.

160 euro voor elk kind

De maatregelen komen boven op de hervorming van de kinderbijslag. Eén jaar na het principeakkoord keurde de Vlaamse regering het decreet daarover goed op de ministerraad. Het basisprincipe: 160 euro voor elk kind, aangevuld met enkele extra's. Zo komt er een eenmalig startbedrag van 1.100 euro bij de geboorte of adoptie van een kind.

Daarnaast zijn er de zogenaamde participatietoeslagen. Wie zijn kind naar de kleuterklas stuurt, krijgt daarvoor een beloning van 2 keer 150 euro. Stuurt u het naar de kinderopvang, dan krijgt u 3,17 euro per dag terugbetaald.

Er zijn ook maandelijkse sociale toelagen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen: 50 tot 80 euro per kind. Vanaf de kleuterklas kunnen zij ook rekenen op een studietoelage. Er is ook een schoolbonus, die ouders jaarlijks bij de start van een schooljaar automatisch op hun rekening zullen vinden: 20 euro voor kleuters, 35 euro in het lager onderwijs, 50 euro in het middelbaar en bij hogere studies nog eens 60 euro per jaar. De hervorming is van toepassing op alle kinderen geboren na 1 januari 2019.

Wat als u al kinderen hebt? Dan verandert er niet zo veel. U blijft de kinderbijslag ontvangen die u nu al krijgt, zonder indexering weliswaar. Voor uw eerste kind krijgt u standaard zo'n 92 euro per maand, voor een tweede en derde kind respectievelijk 170 en 254 euro.

Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zou de hervorming 6 procent van de bestaande gezinnen in armoede boven de armoedegrens tillen; bij gezinnen die na 2019 kinderen krijgen, bijna 17 procent. "De kinderbijslag doet zeker iets aan de kinderarmoede", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond. "Maar als je het koppelt aan de ambitieuze doelstelling van de regering om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren, dan is het te weinig."

(ARA)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream