basisonderwijs

Het basisonderwijs verdient beter (en kleuters veel beter) 1 september 2017

 
Het basisonderwijs verdient beter (en kleuters veel beter)
Move your mouse over image
De hoofdprioriteit voor Crevits, zegt ze zelf, is een plan om het basisonderwijs te herwaarderen. Dat zou wellicht meerdere bestuursperioden moeten meegaan. 'We moeten een aantal scheeftrekkingen aanpakken. Het is tekenend dat we bijna twee keer zoveel investeren in een plaats in de kinder­opvang als in een leerling in de basisschool. In het kleuteronderwijs tellen kleuters maar voor twee derden mee in de financiering, terwijl een kind op de lagere school voor vol telt. Lees meer
 
 

Toetsen leerlingen basisonderwijs gevalideerd ter ondersteuning van interne kwaliteitszorg 22 maart 2017

 
Toetsen leerlingen basisonderwijs gevalideerd ter ondersteuning van interne kwaliteitszorg
Move your mouse over image
Vanaf volgend schooljaar zullen alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de bestaande toetsen wetenschappelijk laten valideren en ze zijn van voldoende kwaliteit en betrouwbaar om uitspraken te doen op schoolniveau. Met deze maatregel wil minister Crevits scholen ondersteunen in hun kwaliteitsbeleid. Vandaag maken al 9 op de 10 scholen gebruik van IDP of OVSG-toets Lees meer
 
 

Katholieke koepel wil masters in basisonderwijs 20 maart 2017

 
Katholieke koepel wil masters in basisonderwijs
Move your mouse over image
De christelijke onderwijsvakbond en de katholieke onderwijskoepel werken aan een voorstel voor een nieuwe masteropleiding basisonderwijs. Ze hopen dat masters de kwaliteit van het onderwijs versterken en het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken. Ze hopen ook dat de samenwerking tussen bachelor- en masterleraren in de basisschool een 'professionele leercultuur' kan ondersteunen. Lees meer
 
 

Sterker basisonderwijs met extra aandacht voor taal 23 december 2016

 
Sterker basisonderwijs met extra aandacht voor taal
Move your mouse over image
Inzetten op kleuterparticipatie en het versterken van vreemde talenonderwijs zijn maatregelen die vanaf volgend schooljaar het basisonderwijs verder versterken. Deze maatregelen, naast heel wat andere voor zowel leerplicht als hoger onderwijs, staan in het voorontwerp van een onderwijs­decreet dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag heeft goedgekeurd. Om scholen met veel anderstalige kleuters te ondersteunen voorziet minister Crevits dit schooljaar in 2,7 miljoen euro voor initiatie en versterking van het Nederlands. Lees meer
 
 

Leerlingen vierde leerjaar in Vlaanderen sterk in wiskunde, gemiddeld in wetenschappen 29 november 2016

 
Leerlingen vierde leerjaar in Vlaanderen sterk in wiskunde, gemiddeld in wetenschappen
Move your mouse over image
Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar scoren zeer sterk op wiskunde, maar middelmatig op wetenschappen. Bijna alle leerlingen slagen erin zowel voor wetenschappen als voor wiskunde het basisniveau te behalen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het vierjaarlijkse TIMSS-onderzoek. Thuistaal en socio-economische situatie vertonen een significante samenhang met de onderwijsprestaties,. En jongens doen het voor wiskunde beter dan meisjes. Lees meer
 
 

Basisonderwijs smeekt om mannen 1 september 2016

 
Basisonderwijs smeekt om mannen
Move your mouse over image
Onderwijsminister Hilde Crevits doet een warme oproep aan jongens om te kiezen voor een job als leerkracht. “Kinderen moeten les krijgen van mannen en vrouwen.”Ze doet die oproep omdat amper 1 op de 8 leerkrachten in het lager onderwijs een man is. Tien jaar geleden was dat nog 1 op de 6. Lees meer
 
 

Helft kinderen heeft nog geen plek in basisonderwijs 3 maart 2015

 
Helft kinderen heeft nog geen plek in basisonderwijs
Move your mouse over image
Voor 2.802 kinderen werd in het Nederlandstalige Basisonderwijs in Brussel geen plaats gevonden. Dat is ruim de helft van de kinderen die zich in januari via www.inschrijveninbrussel.be aangemeld hadden voor een plekje."Er moet bovenop de al geleverde inspanningen verder geïnvesteerd worden in bijkomende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel", zegt Walentina Cools van het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel. De tekorten zijn volgens het LOP het meest nijpend in het eerste leerjaar en kleuterklassen. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - basisonderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream