CLB

Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 15 maart 2018

 
Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Leerlingenbegeleiding wordt vanaf volgend schooljaar een erkenningsvoorwaarde voor scholen en zal deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. Dit werd vandaag door de commissie onderwijs goedgekeurd op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie onderschrijft het belang van deze maatregel. Het basisonderwijs scoort qua zorg opvallend beter dan het secundair onderwijs. Lees meer
 
 

“Dit is een geleidelijke evolutie, geen revolutie” 26 februari 2018

 
“Dit is een geleidelijke evolutie, geen revolutie”
Move your mouse over image
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legt er de nadruk op dat ze alle vertrouwen geeft aan scholen en CLB's. “Ik reken erop dat zij de beste keuzes maken in het belang van de leerling.”“In Vlaanderen willen we het best mogelijke onderwijs voor elke leerling”, aldus de onderwijsminister. “In het kader van het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke leerbehoeften les volgen in het gewoon onderwijs, tenminste als de aanpassingen die nodig zijn redelijk zijn. Lees meer
 
 

Medisch onderzoek op school in nieuw jasje 11 februari 2018

 
Medisch onderzoek op school in nieuw jasje
Move your mouse over image
Vanaf volgend schooljaar zullen kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs tijdens hun schoolloopbaan 5 keer naar het medisch onderzoek gaan. Het onderzoek wordt breder dan nu. De medische contacten zullen niet alleen aandacht hebben voor het pure medische aspect, maar ook voor het welbevinden en de leefgewoonten van de leerlingen. Ouders zullen nauwer bij de contacten betrokken worden. De aanpassingen maken deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Wat ligt dit schooljaar op de plank voor Hilde Crevits? 31 augustus 2017

 
Wat ligt dit schooljaar op de plank voor Hilde Crevits?
Move your mouse over image
Vlak voor de zomervakantie kreeg Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits van de Vlaamse regering groen licht voor vier belangrijke onderwijsdossiers, waaronder de hervorming van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). Eerder dit jaar trancheerde ze ook de politiek gevoelige discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. Die plannen gaan niet zo ver als de onderwijsverstrekkers wilden, maar Crevits slaagde erin knopen door te hakken in een discussie die de vorige Vlaamse regering bijna deed vallen. Lees meer
 
 

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding erkenningsvoorwaarde voor elke school 14 juli 2017

 
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding erkenningsvoorwaarde voor elke school
Move your mouse over image
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt een nieuwe voorwaarde om als school erkend te worden. Centra voor Leerlingenbegeleiding zullen in de toekomst meer aandacht besteden aan de begeleiding van leerlingen in kansarmoede, aan de spijbelproblematiek en ook buiten de werkuren voldoende open zijn. Dit zijn belangrijke aandachtspunten van het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft goedgekeurd. Lees meer
 
 

'Rechter heeft zijn bevoegdheid overschreden' 6 juli 2017

 
'Rechter heeft zijn bevoegdheid overschreden'
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank over de (gebrekkige) ondersteuning van kinderen met zorgnoden in het onderwijs. 'Mijn raadsman adviseert me in beroep te gaan. Kinderen hebben recht op ondersteuning, maar de rechter heeft zich in de plaats van de school gesteld. Lees meer
 
 

Samenwerking moet zorgen voor sterkere leerlingenbegeleiding 11 december 2015

 
Samenwerking moet zorgen voor sterkere leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Krijtlijnen voor een hervorming van de Leerlingen­begeleiding in Vlaanderen’ goedgekeurd. Het biedt een kader voor de toekomstige leerlingenbegeleiding waar bij de leerling nog meer dan vandaag centraal staat. De rolverdeling tussen de school, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdiensten en externe welzijnspartners wordt duidelijk afgebakend. Samenwerking en schaalvergroting moeten ervoor zorgen dat ze hun opdracht nog beter vervullen. Dat is nodig om jongeren die vaak van school veranderen beter individueel te kunnen opvolgen. Vlaanderen telt 72 CLB’s waar om en bij de 3.000 personeelsleden werken. Lees meer
 
 

CLB's hebben te weinig tijd voor begeleiding 5 juni 2015

 
CLB's hebben te weinig tijd voor begeleiding
Move your mouse over image
De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) kreunen onder de druk van de extra taken en bijkomende administratieve last. Voor de dagelijkse studiebegeleiding of preventietaken hebben ze nog amper tijd. 'Onze medewerkers zitten op hun tandvlees', zeggen de CLB-koepels in de kranten van Mediahuis.  Lees meer
 
 

CLB komt tijd tekort om leerlingen te begeleiden 5 juni 2015

 
CLB komt tijd tekort om leerlingen te begeleiden
Move your mouse over image
Brussel. De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) kreunen onder de druk van de extra taken en bijkomende administratieve last. «Onze medewerkers zitten op hun tandvlees», klinkt het. Bijgevolg hebben ze voor de dagelijkse studiebegeleiding of preventietaken nog maar amper tijd. Lees meer
 
 

Zo veel werk dat ze leerlingen niet eens meer kunnen begeleiden 4 juni 2015

 
Zo veel werk dat ze leerlingen niet eens meer kunnen begeleiden
Move your mouse over image
De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) kreunen onder de druk van de extra taken en bijkomende administratieve last. Voor de gewone dagelijkse studiebegeleiding of preventietaken hebben ze nog amper tijd. 'Onze medewerkers zitten op hun tandvlees', zeggen de CLB-koepels. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - CLB
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream