deradicalisering

'School kan meer doen tegen extremisme' 11 april 2016

 
'School kan meer doen tegen extremisme'
Move your mouse over image
Crevits wil leerlingen in het Vlaams onderwijs weerbaarder maken voor radicale ideeën. Basiswaarden als respect voor culturele diversiteit, mensenrechten en de rechtstaat moeten volgens haar zo snel mogelijk opgenomen worden in de eindtermen.Open Vld-onderwijsexpert Ann Brusseel: "Burgerschapscursussen in het onderwijs zijn onontbeerlijk en het is jammer dat we hierover nu al jaren moeten discussiëren. We moeten er dringend werk van maken en zeker oog hebben voor de leerkrachten die deze ideeën in de klas moeten realiseren. In de lerarenopleidingen moet er veel meer aandacht zijn voor dit thema. Lees meer
 
 

Verplicht op de schoolbanken: strijd tegen extremisme 11 april 2016

 
Verplicht op de schoolbanken: strijd tegen extremisme
Move your mouse over image
Veertig leraren en lerarenopleiders in Vlaanderen gaan een zogenaamd competentiekader gebruiken dat leerlingen democratische waarden zoals vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie moet bijbrengen. Dit initiatief maakt deel uit van een Europees proefproject in twaalf landen, waaronder ook Noorwegen, Portugal, Roemenië en Tsjechië. Lees meer
 
 

Scholieren moeten weerbaar worden tegen radicale propaganda 11 april 2016

 
Scholieren moeten weerbaar worden tegen radicale propaganda
Move your mouse over image
Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil met een zogenaamd competentiekader jongeren na de aanslagen in Parijs en Brussel weerbaarder maken voor extremistische en radicaliserende propaganda. Bedoeling is onder meer om jongeren kritisch te leren omgaan met media en het internet. Daarnaast moeten leerlingen bepaalde waarden aanleren, zoals vrijheid, verdraagzaamheid en respect voor de mensenrechten, culturele diversiteit en de rechtsstaat. Lees meer
 
 

Standpunt 11 april 2016

 
Standpunt
Move your mouse over image
Samen met de andere Europese onderwijsministers wil Hilde Crevits versneld werk maken van een leerpakket over burgerschap dat jongeren moet wapenen tegen extremistische ideeën en radicalisering.Crevits en haar collega's leggen hierbij een directe link met de bloedige aanslagen in Parijs en Brussel: "Het is belangrijk dat we onze jeugd waarden rond democratie en burgerschap meegeven. Dat is het minste wat we als onderwijsministers kunnen doen om de slachtoffers van gewelddadig extremisme en hun naasten te eren." Lees meer
 
 

De islam loopt achter op ons 23 november 2015

 
De islam loopt achter op ons
Move your mouse over image
Enkel door het radicalisme uit te roeien kunnen volgens minister van Justitie Koen Geens aanslagen vermeden worden. ‘We hebben nood aan een Europese islam.’’Dood Abaaoud bevestigd na vingerafdrukken.’ We zijn halfweg het interview als minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bericht krijgt dat de dood van het brein achter de terreuraanslagen in Parijs officieel is. Lees meer
 
 

Al mijn projecten zijn gerealiseerd 10 november 2015

 
Al mijn projecten zijn gerealiseerd
Move your mouse over image
Hoezo, haar plan tegen radicalisering komt niet van de grond? Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft haar huiswerk wel degelijk gemaakt, stelt ze. 'Ik begrijp de ongerustheid. Maar soms kun je niet over één nacht ijs gaan.'Ruim een half jaar nadat Homans haar deradicaliseringsplan voorstelde, werd gisteren in het parlement een eerste stand van zaken opgemaakt. Homans coördineert het plan als minister van Binnenlands bestuur, maar ook haar CD&V-collega's Jo Vandeurzen (Welzijn) en Hilde Crevits (Onderwijs), kwamen uitleg geven. Lees meer
 
 

Khalid Benhaddou coördinator netwerk islamexperten tegendiscours 19 oktober 2015

 
Khalid Benhaddou coördinator netwerk islamexperten tegendiscours
Move your mouse over image
Khalid Benhaddou is vanaf vandaag de coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten tegendiscours. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal hij het onderwijsnetwerk tegendiscours op gang brengen. Met een groep vrijwillige islamexperten zal hij in scholen uitleg geven over de islam en over radicalisering. De nadruk ligt op het belang om jongeren op te voeden tot mondige burgers die meewerken aan een verdraagzame samenleving. Khalid Benhaddou is Imam van de Al-Fath moskee van Gent, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en islamleerkracht. Lees meer
 
 

Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’ 19 januari 2015

 
Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’
Move your mouse over image
Morgen lanceert het departement Onderwijs en Vorming het nieuwe aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Het is één van de maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het kader van de preventie van radicalisering in scholen. Scholen krijgen vandaag via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect een globaal overzicht van de verschillende instanties die hen ondersteuning kunnen bieden over radicalisering en de mogelijkheden tot vorming. Voor scholen die extra vragen hebben komt er het aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - deradicalisering
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream