hervorming secundair onderwijs

Nieuwe eindtermen: ambitieus, duidelijk en coherent! 13 juli 2018

 
Nieuwe eindtermen: ambitieus, duidelijk en coherent!
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft vandaag de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Wat voorligt is een gereduceerde set eindtermen die ambitieus en duidelijk zijn. Samen vormen ze een coherent geheel. Voor het eerst wordt kennis expliciet vermeld in elke eindterm en heeft elke eindterm een duidelijk beheersingsniveau. Alle eindtermen moeten worden bereikt en élke leerling moet op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid op individueel niveau halen. Lees meer
 
 

Groen licht voor modernisering secundair onderwijs 8 maart 2018

 
Groen licht voor modernisering secundair onderwijs
Move your mouse over image
Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werd het decreet over de modernisering van het secundair onderwijs vandaag goedgekeurd in de commissie Onderwijs in het Vlaams parlement. Daarmee zit de modernisering in de laatste rechte lijn naar de plenaire zitting van het Vlaams parlement waar het decreet later deze maand definitief goedgekeurd moet worden. Deze modernisering geeft de Vlaamse scholen de mogelijkheid een hedendaags secundair onderwijs uit te tekenen op basis van hun eigen pedagogisch project. Leerlingen en ouders krijgen dankzij deze modernisering een duidelijk zicht op de schoolloopbanen van de toekomst en de perspectieven die deze hen bieden. Op die manier bouwen we verder aan het best mogelijke onderwijs voor elke leerlinge op basis van zijn talenten, mogelijkheden en interesses.  Lees meer
 
 

Ook katholiek onderwijs wil uitstel onderwijshervorming 17 oktober 2017

 
Ook katholiek onderwijs wil uitstel onderwijshervorming
Move your mouse over image
Ook het katholiek onderwijs dringt er nu op aan dat de geplande hervorming van het secundair onderwijs uitgesteld wordt. 'Zonder nieuwe eindtermen komt volgend schooljaar te vroeg', klinkt het.Volgend schooljaar starten de leerlingen die naar het middelbaar gaan in het vernieuwd secundair onderwijs. Dat is toch het plan waar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nog altijd vanuit gaat. Maar geen enkele onderwijsverstrekker vindt dat nog een goed plan. Lees meer
 
 

“Hervorming secundair op 1 september is onhaalbaar” 6 oktober 2017

 
“Hervorming secundair op 1 september is onhaalbaar”
Move your mouse over image
Brussel. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) waarschuwt dat de geplande hervorming van het secundair onderwijs op 1 september onhaalbaar is.“Momenteel is er nog geen zicht op de eindtermen die aan de basis liggen van de invulling van het studieaanbod. Bovendien is het voor scholen om vele redenen niet realiseerbaar om zich op de korte tijdsspanne voor te bereiden op de start op 1 september 2018”, schrijft de VLOR in een nieuw advies aan Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).  Lees meer
 
 

Onderwijsraad verwerpt hervormingsplan 6 oktober 2017

 
Onderwijsraad verwerpt hervormingsplan
Move your mouse over image
De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) toont zich in een advies opvallend scherp voor de hervorming van het secundair onderwijs. 'Starten op 1 september 2018 is niet haalbaar.'Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil volgend schooljaar, op 1 september 2018, van start gaan met het gemoderniseerde secundair onderwijs. Dat is volgens de VLOR echter niet mogelijk aangezien "de voorliggende maatregelen nog veel onduidelijkheden bevatten". Dat staat te lezen in een advies van de VLOR. Lees meer
 
 

'Hervorming onderwijs is structuur zonder inhoud' 6 oktober 2017

 
'Hervorming onderwijs is structuur zonder inhoud'
Move your mouse over image
Volgend schooljaar starten de leerlingen die naar het middelbaar gaan in het vernieuwd secundair onderwijs. Maar de Onderwijsraad, die alle onderwijsspelers bundelt, vindt dat geen goed idee omdat er nog steeds geen akkoord is over de nieuwe eindtermen. Die bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Volgens de Onderwijsraad gaat het huidige plan 'over contouren en structuren zonder inhoud'. Lees meer
 
 

'Start hervorming secundair onderwijs niet haalbaar' 6 oktober 2017

 
'Start hervorming secundair onderwijs niet haalbaar'
Move your mouse over image
De Vlaamse Onderwijsraad Vlor heeft een alarmsignaal gegeven in een nieuw advies: de hervorming van het secundair onderwijs tegen het begin van volgend schooljaar is niet haalbaar. Het gemeenschapsonderwijs waarschuwde daar eind januari al voor, toen het akkoord net was gesloten. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - hervorming secundair onderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream