Hilde Crevits

Kleine Kinderen Grote Kansen breidt uit naar lager onderwijs 18 maart 2019

 
Kleine Kinderen Grote Kansen breidt uit naar lager onderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verlengt het project Kleine Kinderen Grote Kansen, breidt het uit naar het lager onderwijs en trekt daar 90.000 euro voor uit. Met dit project heeft de Koning Boudewijnstichting kleuteronderwijzers armoedevaardiger gemaakt en hen geleerd hoe om te gaan met sociale verschillen. Dat gebeurde samen met de hogescholen en de pedagogische diensten. Lees meer
 
 

Ook zieke kinderen verdienen het beste onderwijs: meer ziekenhuisscholen! 15 maart 2019

 
Ook zieke kinderen verdienen het beste onderwijs: meer ziekenhuisscholen!
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits versterkt het onderwijs voor zieke leerlingen en breidt het aanbod ziekenhuisscholen uit. Vanaf volgend schooljaar komen er op 8 nieuwe locaties meer dan 170 extra plaatsen in het basis- en het secundair onderwijs bij voor kinderen van ziekte herstellen of revalideren na een zwaar ongeval. Dit jaar investeert minister Crevits hiervoor nog 800.000 euro. Lees meer
 
 

50.000 euro voor bevordering leesplezier 12 maart 2019

 
50.000 euro voor bevordering leesplezier
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz investeren in een nieuw proefproject voor meer leesplezier op school. Dat hebben ze aangekondigd op de Dag van de Cultuureducatie in de Vooruit in Gent. 20 scholen krijgen middelen om een pakket boeken aan te kopen, een leesplek op school in te richten en leerkrachten vormingsmomenten te laten volgen. Daarvoor maakt minister Crevits 50.000 euro vrij. Lees meer
 
 

De verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding houdt studenten een spiegel voor. 11 maart 2019

 
De verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding houdt studenten een spiegel voor.
Move your mouse over image
Het verplicht afleggen van de niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding is voor de studenten een waardevol feedbackinstrument dat hun sterkt in hun verdere studie-oriëntering. Dat blijkt uit een onderzoek van VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) op basis van de eerste editie van de proef. Sinds 2016 organiseert VLHORA met steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleidingen, beter gekend als Instaptoets Lerarenopleiding (ILO). De proef vormt geen drempel om de opleiding te starten. Het doel is de student-in-spe een spiegel voor te houden en de studiekeuze versterken. Uit het onderzoek blijkt dat studenten die de proef afleggen met realistische verwachtingen aan de start komen en weten waar ze extra op kunnen werken. Lees meer
 
 

Bednet bereikt voor het eerst ruim 1.000 kinderen 1 maart 2019

 
Bednet bereikt voor het eerst ruim 1.000 kinderen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar 2,4 miljoen euro subsidie toe aan Bednet. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en tienermoeders via synchroon internetonderwijs mee les kunnen volgen in de klas. Op die manier blijven ze ook in contact met de vertrouwde klasomgeving en vrienden. In 2018 bereikte Bednet ruim 1.000 kinderen. Met de subsidie wil Bednet ook nu weer meer dan 1.000 kinderen ondersteunen en vooral hun hard- en software grondig vernieuwen. Voor de vierde keer al organiseert Bednet op vrijdag 15 maart de ‘Nationale Pyjamadag’. Die dag steunen we met z’n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan wegens langdurige ziekte.  Lees meer
 
 

1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage 20 februari 2019

 
1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs krijgt schooltoelage
Move your mouse over image
In het schooljaar 2017-2018 kreeg 1 op de 4 leerlingen in het basisonderwijs een schooltoelage. In 2013-2014 was dit nog 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits. De stijging is vooral het gevolg van de automatisering en vereenvoudiging van de aanvragen. Dat zorgt ervoor dat wie recht heeft op een schooltoelage deze nu ook krijgt. Lees meer
 
 

Wie goed scoort op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect), heeft goede slaagkansen tijdens de studieloopbaan 19 februari 2019

 
Wie goed scoort op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect), heeft goede slaagkansen tijdens de studieloopbaan
Move your mouse over image
Een goede score op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (architect) heeft een voorspellende waarde voor het verdere studiesucces. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) dat vandaag door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend wordt gemaakt. Meer dan drie kwart van de studenten in spe die een hoge score halen op de ijkingstoets slaagt na het eerste jaar burgerlijk ingenieur en haalt binnen drie jaar het bachelordiploma. Daarnaast werden ook de resultaten van de eerste editie van de verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de bachelors burgerlijk ingenieur en burgerlijke ingenieur architect onderzocht. 1.158 leerlingen uit het 6de jaar secundair onderwijs namen in 2018 deel aan de proef voor burgerlijk ingenieur en 273 aan de proef voor burgerlijk ingenieur architect. Uit deelname blijkt dat de sociaaleconomische status van de student geen invloed heeft op de resultaten om met de opleiding te starten. Deelnemers geven aan dat de score hen aanzet om zelf meer inspanningen te leveren. Lees meer
 
 

81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af 14 februari 2019

 
81 Vlaamse scholen sluiten zonneleningen af
Move your mouse over image
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en het GO! hebben tot eind 2018 al 81 aanvragen voor een zonnelening goedgekeurd. Dankzij die leningen komen er minstens 11.000 zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd en het officieel onderwijs in Vlaanderen. Dat blijkt uit het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag voorstelt. Onderwijs investeert bijna 75 miljoen euro in klimaatmaatregelen. Lees meer
 
 

Cultuur op school: 183 scholen krijgen subsidies om hun creatieve projecten te realiseren 14 februari 2019

 
Cultuur op school: 183 scholen krijgen subsidies om hun creatieve projecten te realiseren
Move your mouse over image
Het maken van een muurschildering, een ecologisch verantwoorde wetenschapsopera of met je klas de opnamestudio induiken. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het dynamoPROJECT. 183 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meer dan 340.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren. Deze projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laten toe dat elke jongere, ongeacht de thuissituatie of sociaaleconomische achtergrond kan genieten van cultuur. Lees meer
 
 

9.500 dove en blinde leerlingen en leerlingen met motorische of mentale beperking krijgen zekerheid over ondersteuning 12 februari 2019

 
9.500 dove en blinde leerlingen en leerlingen met motorische of mentale beperking krijgen zekerheid over ondersteuning
Move your mouse over image
Scholen in het gewoon onderwijs die blinde en dove leerlingen en leerlingen met een motorische of mentale beperking begeleiden krijgen vanaf volgend schooljaar extra middelen voor elke extra leerling.  Het gaat om ongeveer 9500 leerlingen. De beslissing staat in het in het Onderwijsdecreet XXIX dat vandaag door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits definitief werd goedgekeurd.  Scholen voor gewoon onderwijs zullen voor deze leerlingen ook samen met de ouders kunnen beslissen welke school buitengewoon onderwijs voor de ondersteuning zorgt. Daarmee wordt de positie van de ouders versterkt. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Hilde Crevits
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter