hoger onderwijs

Bijna 1500 jongeren meer in STEM richtingen hoger onderwijs 20 april 2017

 
Bijna 1500 jongeren meer in STEM richtingen hoger onderwijs
Move your mouse over image
Het aantal jongeren dat na het secundair onderwijs kiest voor een STEM richting in het hoger onderwijs is de voorbije schooljaren gestegen. Voor de academische en de professionele opleidingen gaat het om een stijging van bijna 1500 studenten. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Integratietraject voor buitenlands academisch talent 24 februari 2017

 
Integratietraject voor buitenlands academisch talent
Move your mouse over image
Op vraag van minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaams Regering vandaag beslist om de taalregeling voor buitenlands academisch talent bij te sturen. De huidige eis dat academici na 3 jaar een taaltest op B2 niveau voor Nederlands behalen, wordt omgevormd tot het behalen van een taaltest op B2 niveau na 5 jaar.  Nieuw is dat instellingen van het hoger onderwijs buitenlandse academici via een integratietraject op maat begeleiden in het verwerven van taalniveau A2 na twee jaar en taalniveau B2 na vijf jaar. Dit laat Vlaamse hogescholen en universiteiten nog beter toe om zich duurzaam internationaal te positioneren en een attractief personeelsbeleid te voeren. Lees meer
 
 

86 energieprojecten hoger onderwijs voor 15.000 ton minder CO2 per jaar 16 december 2016

 
86 energieprojecten hoger onderwijs voor 15.000 ton minder CO2 per jaar
Move your mouse over image
17 hogescholen en universiteiten kunnen bijna 8 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen in hun bestaande gebouwen. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering 86 klimaatvriendelijke investeringsprojecten goedgekeurd. De projecten zorgen voor 15.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar De hogescholen en universiteiten kunnen rekenen op 50% subsidie. Het is één van de 11 grote klimaatacties voor waartoe onderwijs zich engageert, zoals afgesproken op de Vlaamse Klimaat- en Energietop begin december 2016. Lees meer
 
 

Deelname oriënteringsproef Columbus wordt veralgemeend 10 november 2016

 
Deelname oriënteringsproef Columbus wordt veralgemeend
Move your mouse over image
Tijdens het tweede trimester van dit schooljaar wordt de oriënteringsproef Columbus beschikbaar voor alle jongeren van het laatste jaar van het secundair onderwijs. Vorig jaar was er al een eerste testafname. Columbus is een belangrijk instrument om jongeren te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. Lees meer
 
 

8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs 21 oktober 2016

 
8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits organiseert een eerste oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De projecten die de meeste CO2-besparing per geïnvesteerde euro opleveren, komen in aanmerking voor 50% subsidie van de kosten. Minister Crevits voorziet hiervoor in 2016 in 8 miljoen euro. In de toekomst zullen gegevens over energiegebruik van scholen aan het Vlaams Energie Agentschap ter beschikking worden gesteld. Lees meer
 
 

Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen 30 september 2016

 
Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen
Move your mouse over image
Na de bijsturing van het kwaliteitstoezicht op het hoger onderwijs, moderniseert minister Crevits nu ook het overheidstoezicht op de hogescholen en universiteiten. Dit is een belangrijke nieuwe stap in het terugdringen van controledruk en planlast. Het principe van verantwoording blijft hierbij overeind, maar vanaf het academiejaar 2019-2020 zal het toezicht door de overheid doelgerichter en slanker verlopen. Deze modernisering bakent scherper af wie welke zaken controleert en laat het aantal regeringscommissarissen evolueren van 7 tot 4 commissarissen met een meer coördinerende taak. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Eerste jaarrapport taalregeling Hoger Onderwijs 26 november 2015

 
Eerste jaarrapport taalregeling Hoger Onderwijs
Move your mouse over image
1,58 % van de bacheloropleidingen in het hoger onderwijs is anderstalig. Voor de masteropleidingen gaat het om bijna 18 %. Dat blijkt uit het eerste jaarrapport over de taalregeling, dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorlegde aan de Vlaamse Regering. Sinds het academiejaar 2013-2014 bevat het decreet quota over het aandeel basisopleidingen die in een andere taal dan het Nederlands mogen worden aangeboden. Het huidige aanbod blijft onder die quota. Van de docenten die in die anderstalige opleidingen lesgeven blijkt dan weer dat zij de onderwijstaal goed beheersen. Lees meer
 
 

Kwaliteitscode voor kwaliteitszorg hoger onderwijs 19 juni 2015

 
Kwaliteitscode voor kwaliteitszorg hoger onderwijs
Move your mouse over image
Een nieuwe Kwaliteitscode zal het nieuwe stelsel voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs voortaan ondersteunen. De code is het resultaat van overleg tussen de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het hoger onderwijs en de studenten en vormt een leidraad die de NVAO in de toekomst bij de beoordeling van de instellingen van het hoger onderwijs zal gebruiken om te toetsen hoe een instelling de kwaliteit van de opleidingen versterkt. Lees meer
 
 

Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs 18 mei 2015

 
Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs
Move your mouse over image
De vijf Benelux-ministers van Hoger onderwijs; minister  Hilde Crevits (Vlaamse Regering), minister Jean-Claude Marcourt (Regering van de Federatie Wallonië-Brussel), minister  Harald Mollers (Regering Duitstalige Gemeenschap), minister  Jet Bussemaker (Nederlandse Regering) en staatssecretaris Marc Hansen (Luxemburgse regering) hebben een Benelux-besluit goedgekeurd waardoor de niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs automatisch gebeurt. Hiermee lopen de drie landen voorop in Europa. Lees meer
 
 

Minister Crevits en minister Bussemaker willen Vlaamse-Nederlandse samenwerking onderwijs versterken 26 januari 2015

 
Minister Crevits en minister Bussemaker willen Vlaamse-Nederlandse samenwerking onderwijs versterken
Move your mouse over image
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en haar Nederlandse college Jet Bussemaker hebben vandaag overlegd over de mogelijke effecten van de nieuwe Nederlandse wetgeving over studiefinanciering (wet studievoorschot – 21/01/2015) op het aantal Nederlandse studenten die in Vlaanderen komen studeren. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - hoger onderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream