hoger onderwijs

8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs 21 oktober 2016

 
8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits organiseert een eerste oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De projecten die de meeste CO2-besparing per geïnvesteerde euro opleveren, komen in aanmerking voor 50% subsidie van de kosten. Minister Crevits voorziet hiervoor in 2016 in 8 miljoen euro. In de toekomst zullen gegevens over energiegebruik van scholen aan het Vlaams Energie Agentschap ter beschikking worden gesteld. Lees meer
 
 

Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen 30 september 2016

 
Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen
Move your mouse over image
Na de bijsturing van het kwaliteitstoezicht op het hoger onderwijs, moderniseert minister Crevits nu ook het overheidstoezicht op de hogescholen en universiteiten. Dit is een belangrijke nieuwe stap in het terugdringen van controledruk en planlast. Het principe van verantwoording blijft hierbij overeind, maar vanaf het academiejaar 2019-2020 zal het toezicht door de overheid doelgerichter en slanker verlopen. Deze modernisering bakent scherper af wie welke zaken controleert en laat het aantal regeringscommissarissen evolueren van 7 tot 4 commissarissen met een meer coördinerende taak. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Eerste jaarrapport taalregeling Hoger Onderwijs 26 november 2015

 
Eerste jaarrapport taalregeling Hoger Onderwijs
Move your mouse over image
1,58 % van de bacheloropleidingen in het hoger onderwijs is anderstalig. Voor de masteropleidingen gaat het om bijna 18 %. Dat blijkt uit het eerste jaarrapport over de taalregeling, dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorlegde aan de Vlaamse Regering. Sinds het academiejaar 2013-2014 bevat het decreet quota over het aandeel basisopleidingen die in een andere taal dan het Nederlands mogen worden aangeboden. Het huidige aanbod blijft onder die quota. Van de docenten die in die anderstalige opleidingen lesgeven blijkt dan weer dat zij de onderwijstaal goed beheersen. Lees meer
 
 

Kwaliteitscode voor kwaliteitszorg hoger onderwijs 19 juni 2015

 
Kwaliteitscode voor kwaliteitszorg hoger onderwijs
Move your mouse over image
Een nieuwe Kwaliteitscode zal het nieuwe stelsel voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs voortaan ondersteunen. De code is het resultaat van overleg tussen de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het hoger onderwijs en de studenten en vormt een leidraad die de NVAO in de toekomst bij de beoordeling van de instellingen van het hoger onderwijs zal gebruiken om te toetsen hoe een instelling de kwaliteit van de opleidingen versterkt. Lees meer
 
 

Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs 18 mei 2015

 
Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs
Move your mouse over image
De vijf Benelux-ministers van Hoger onderwijs; minister  Hilde Crevits (Vlaamse Regering), minister Jean-Claude Marcourt (Regering van de Federatie Wallonië-Brussel), minister  Harald Mollers (Regering Duitstalige Gemeenschap), minister  Jet Bussemaker (Nederlandse Regering) en staatssecretaris Marc Hansen (Luxemburgse regering) hebben een Benelux-besluit goedgekeurd waardoor de niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs automatisch gebeurt. Hiermee lopen de drie landen voorop in Europa. Lees meer
 
 

Minister Crevits en minister Bussemaker willen Vlaamse-Nederlandse samenwerking onderwijs versterken 26 januari 2015

 
Minister Crevits en minister Bussemaker willen Vlaamse-Nederlandse samenwerking onderwijs versterken
Move your mouse over image
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en haar Nederlandse college Jet Bussemaker hebben vandaag overlegd over de mogelijke effecten van de nieuwe Nederlandse wetgeving over studiefinanciering (wet studievoorschot – 21/01/2015) op het aantal Nederlandse studenten die in Vlaanderen komen studeren. Lees meer
 
 

Nieuw kwaliteitszorgstelsel voor instellingen hoger onderwijs op komst 19 december 2014

 
Nieuw kwaliteitszorgstelsel voor instellingen hoger onderwijs op komst
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een eerste belangrijke stap gezet naar meer autonomie in het kwaliteitszorgsysteem van de instellingen in het hoger onderwijs. Het voorontwerp van decreet is principieel goedgekeurd. Vanaf volgend academiejaar zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de hogescholen en universiteiten via een instellingsreview controleren. Instellingen krijgen daarbij de mogelijkheid om binnen die instellingsreview te bewijzen dat ze een sterk uitgewerkt kwaliteitsbeleid hebben, waarmee ze de kwaliteit van hun opleidingen kunnen garanderen. Tot op heden moesten ze die kwaliteit per opleiding aantonen in afzonderlijke visitaties. Lees meer
 
 

Nieuwe tarieven studiegelden hoger onderwijs met sociale toets 20 oktober 2014

 
Nieuwe tarieven studiegelden hoger onderwijs met sociale toets
Move your mouse over image
De nieuwe tarieven voor de studiegelden voor het hoger onderwijs vanaf het academiejaar 2015-2016 zijn bekend. Voor de nieuwe tarieven heeft de Vlaamse Regering rekening gehouden met sociale correcties. Beursstudenten betalen vanaf volgend academiejaar 105 euro. Dat betekent dat het huidige bedrag enkel geïndexeerd wordt. Bijna-beursstudenten betalen 470 euro. De inkomensgrens voor de bijna-beursstudenten wordt verhoogd. Daardoor zullen ongeveer dubbel zoveel studenten tot de groep bijna-beursstudenten behoren. Niet-beursstudenten betalen 890 euro studiegeld.  Er komen in de toekomst nog maatregelen om de druk op het hoger onderwijs te verminderen. Lees meer
 
 

Minder dan een op de drie studeert 'op tijd' af 23 september 2014

 
Minder dan een op de drie studeert 'op tijd' af
Move your mouse over image
Flexibel studeren heeft meer jongeren naar het hoger onderwijs gelokt, maar ze doen langer over hun studies. Lees meer
 
 

Besparingen hoger onderwijs treffen Limburg dubbel zo hard 12 september 2014

 
Besparingen hoger onderwijs treffen Limburg dubbel zo hard
Move your mouse over image
HASSELT - Zelfs als het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs verhoogt, zal dit het inkomensverlies - door de besparingen - voor UHasselt, PXL en KHLim niet compenseren. In Limburg zijn er namelijk meer beursstudenten dan in andere provincies en die betalen minder. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - hoger onderwijs
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream