leerlingenbegeleiding

Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 15 maart 2018

 
Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Leerlingenbegeleiding wordt vanaf volgend schooljaar een erkenningsvoorwaarde voor scholen en zal deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. Dit werd vandaag door de commissie onderwijs goedgekeurd op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie onderschrijft het belang van deze maatregel. Het basisonderwijs scoort qua zorg opvallend beter dan het secundair onderwijs. Lees meer
 
 

Wees gewaarschuwd voor uw leerlingen¬begeleiding 1 september 2017

 
Wees gewaarschuwd voor uw leerlingen¬begeleiding
Move your mouse over image
Onbegrip bij de ouders, frustratie bij de scholen. Het M-decreet, dat meer inclusie in het onderwijs mogelijk moet maken, kent nog heel wat groeipijnen. 'De gevoeligheden zullen blijven', zegt Crevits. 'Er is een stap gezet naar een nieuw ondersteuningsmodel, er komen middelen bij, er gaat ontzettend veel expertise van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs. Maar het moet zich nog wat zetten.' Lees meer
 
 

“Leerlingen die zich goed voelen, presteren beter” 1 september 2017

 
“Leerlingen die zich goed voelen, presteren beter”
Move your mouse over image
Scholen die leerlingen onvoldoende begeleiden bij hun studiekeuze, bij leerproblemen of wanneer ze zich slecht voelen, kunnen daar vanaf volgend schooljaar hun subsidies door verliezen. De onderwijsinspectie krijgt dan de bevoegdheid om de leerlingenbegeleiding te controleren. “Een school moet een klimaat creëren waarin leerlingen zich goed voelen. Dat is belangrijk, net als de overdracht van kennis”, zegt onderwijsminister Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Scholen verplicht om leerlingen zich goed te laten voelen 1 september 2017

 
Scholen verplicht om leerlingen zich goed te laten voelen
Move your mouse over image
Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden scholen verplicht om in een uitgebreide leerlingenbegeleiding te voorzien. Ze moeten bijvoorbeeld leerlingen helpen bij hun studiekeuze, een luisterend oor bieden wanneer een kind zich slecht voelt, ­inspelen op reken- en leesproblemen en een beleid hebben rond gezonde voeding en pesten. “Een school moet een klimaat ­creëren waarin leerlingen zich goed voelen. Dat is belangrijk, net als de overdracht van kennis”, zegt onderwijsminister Hilde ­Crevits (CD&V). Lees meer
 
 

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding erkenningsvoorwaarde voor elke school 14 juli 2017

 
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding erkenningsvoorwaarde voor elke school
Move your mouse over image
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt een nieuwe voorwaarde om als school erkend te worden. Centra voor Leerlingenbegeleiding zullen in de toekomst meer aandacht besteden aan de begeleiding van leerlingen in kansarmoede, aan de spijbelproblematiek en ook buiten de werkuren voldoende open zijn. Dit zijn belangrijke aandachtspunten van het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft goedgekeurd. Lees meer
 
 

Samenwerking moet zorgen voor sterkere leerlingenbegeleiding 11 december 2015

 
Samenwerking moet zorgen voor sterkere leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Krijtlijnen voor een hervorming van de Leerlingen­begeleiding in Vlaanderen’ goedgekeurd. Het biedt een kader voor de toekomstige leerlingenbegeleiding waar bij de leerling nog meer dan vandaag centraal staat. De rolverdeling tussen de school, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdiensten en externe welzijnspartners wordt duidelijk afgebakend. Samenwerking en schaalvergroting moeten ervoor zorgen dat ze hun opdracht nog beter vervullen. Dat is nodig om jongeren die vaak van school veranderen beter individueel te kunnen opvolgen. Vlaanderen telt 72 CLB’s waar om en bij de 3.000 personeelsleden werken. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - leerlingenbegeleiding
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream