M-decreet

Extra personeel voor M-decreet 29 augustus 2016

 
Extra personeel voor M-decreet
Move your mouse over image
Dit schooljaar gaan 420 personeelsleden van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, in het kader van het M-decreet. Dat extra personeel (vrijgekomen omdat minder kinderen naar het buitengewoon onderwijs gaan) helpt scholen de omslag maken naar een meer inclusieve aanpak, met aandacht voor kinderen met extra noden. Lees meer
 
 

Het Noordveld helpt scholen bij inclusief onderwijs 26 augustus 2016

 
Het Noordveld helpt scholen bij inclusief onderwijs
Move your mouse over image
SINT-ANDRIES. Rita David, logopediste in de school voor buitengewoon basisonderwijs Het Noordveld, staat op haar vijfenvijftigste voor een prikkelende uitdaging. Op 1 september stapt ze in het ‘waarborgproject’ van de Vlaamse overheid, waarbij ze haar kennis zal doorgeven aan andere scholen: een flankerende maatregel binnen het M-decreet voor meer inclusie in het onderwijs. Lees meer
 
 

Scholen zeggen te vaak «nee» tegen kinderen met beperking 23 augustus 2016

 
Scholen zeggen te vaak «nee» tegen kinderen met beperking
Move your mouse over image
Brussel. Niet elke Vlaamse school is even bereid om kinderen met een beperking toe te laten. Vaak zijn de scholen te bezorgd over de aanpassingen die voor die studenten noodzakelijk zijn.Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel. Lees meer
 
 

Nog veel werk aan inclusief onderwijs 23 augustus 2016

 
Nog veel werk aan inclusief onderwijs
Move your mouse over image
Bruno Vanobbergen, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, kaart in een kritisch rapport aan dat scholen nog te makkelijk leerlingen met speciale zorgen weigeren. Nochtans stelde het M-decreet zich tot doel om naar een meer inclusief onderwijs te gaan door meer kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs in een gewone school les te laten volgen. Lees meer
 
 

1 miljoen euro voor inclusief onderwijs 7 juli 2016

 
1 miljoen euro voor inclusief onderwijs
Move your mouse over image
Er stromen dan toch extra middelen mee van het buitengewoon naar het gewone onderwijs. Dat minidecreet keurde het Vlaams Parlement in spoedprocedure goed.Via het zogeheten M-decreet koos de Vlaamse regering er al twee jaar geleden voor om kinderen alleen nog naar het buitengewoon onderwijs te sturen 'als het echt niet anders kan'. Idee was om zoveel mogelijk kinderen te laten doorstromen naar het 'gewone' onderwijs. Cruciaal zijn de middelen die de scholen daarvoor krijgen. Lees meer
 
 

Vlaams parlement legt laatste puzzelstuk financiering M-decreet 6 juli 2016

 
Vlaams parlement legt laatste puzzelstuk financiering M-decreet
Move your mouse over image
Vorige week garandeerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams Parlement dat in het kader van het M-decreet elke euro voor inclusief onderwijs behouden zou blijven. Vandaag is in het Vlaams Parlement kamerbreed een decreet goedgekeurd dat na het behoud van de omkadering nu ook de werkingsmiddelen waarborgt. Die werkingsmiddelen gaan vanaf volgend schooljaar deels naar specifieke leermiddelen voor de leerlingen met speciale noden in het gewoon onderwijs en deels naar materiaal voor de leraren uit het buitengewoon onderwijs die in het gewoon onderwijs les geven. Lees meer
 
 

'Kinderen met beperking moeten elke euro krijgen' 1 juli 2016

 
'Kinderen met beperking moeten elke euro krijgen'
Move your mouse over image
De werkingsmiddelen voor kinderen met een beperking stromen dan toch door naar het gewoon onderwijs. Om het wettelijk te regelen wordt er volgende week woensdag in het Parlement gestemd over een 'minidecreet'.Afgelopen schooljaar was het eerste jaar waarin het M-decreet werd toegepast. Dat decreet zorgt ervoor dat kinderen met een beperking niet langer automatisch naar het buitengewoon onderwijs gaan, maar ook doorstromen naar het gewoon onderwijs. Afgelopen schooljaar gingen er in totaal al 2.400 kinderen minder naar het buitengewoon onderwijs. Lees meer
 
 

Nog geen extra geld voor kinderen met beperking 30 juni 2016

 
Nog geen extra geld voor kinderen met beperking
Move your mouse over image
De extra werkingsmiddelen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs schuiven voorlopig niet mee naar het gewoon onderwijs wanneer leerlingen de overstap maken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil eerst de effecten op het buitengewoon onderwijs bekijken. Maar volgens Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman komt Crevits daarmee terug op de eerdere belofte dat 'elke euro mee zou verschuiven met de kinderen'. Lees meer
 
 

17 scholen weigeren kinderen met beperking 27 juni 2016

 
17 scholen weigeren kinderen met beperking
Move your mouse over image
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, moest dit schooljaar 17 keer tussenkomen omdat een school weigerde maatregelen te nemen voor een kind met een beperking.Door het M-decreet hebben kinderen met een beperking wettelijk recht op aanpassingen die hen helpen om de lessen te volgen, tenzij die 'onredelijk' zijn. Het gaat om software of extra tijd voor examens, maar dat gebeurt dus niet altijd. Lees meer
 
 

17 scholen weigeren kinderen met beperking te helpen 24 juni 2016

 
17 scholen weigeren kinderen met beperking te helpen
Move your mouse over image
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, moest het voorbije schooljaar 17 keer tussenkomen, omdat een school weigerde maatregelen te nemen voor een kind met een beperking.BRUSSEL. Door het M-decreet hebben leerlingen met een beperking, volgens de wet, recht op aanpassingen die hen helpen om de lessen te volgen. Dat gaat dan over speciale software of extra tijd voor examens. Aanpassingen kunnen alleen worden geweigerd als de vragen daarover onredelijk zijn. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - M-decreet
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream