M-decreet

'Kinderen met beperking moeten elke euro krijgen' 1 juli 2016

 
'Kinderen met beperking moeten elke euro krijgen'
Move your mouse over image
De werkingsmiddelen voor kinderen met een beperking stromen dan toch door naar het gewoon onderwijs. Om het wettelijk te regelen wordt er volgende week woensdag in het Parlement gestemd over een 'minidecreet'.Afgelopen schooljaar was het eerste jaar waarin het M-decreet werd toegepast. Dat decreet zorgt ervoor dat kinderen met een beperking niet langer automatisch naar het buitengewoon onderwijs gaan, maar ook doorstromen naar het gewoon onderwijs. Afgelopen schooljaar gingen er in totaal al 2.400 kinderen minder naar het buitengewoon onderwijs. Lees meer
 
 

Nog geen extra geld voor kinderen met beperking 30 juni 2016

 
Nog geen extra geld voor kinderen met beperking
Move your mouse over image
De extra werkingsmiddelen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs schuiven voorlopig niet mee naar het gewoon onderwijs wanneer leerlingen de overstap maken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil eerst de effecten op het buitengewoon onderwijs bekijken. Maar volgens Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman komt Crevits daarmee terug op de eerdere belofte dat 'elke euro mee zou verschuiven met de kinderen'. Lees meer
 
 

17 scholen weigeren kinderen met beperking 27 juni 2016

 
17 scholen weigeren kinderen met beperking
Move your mouse over image
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, moest dit schooljaar 17 keer tussenkomen omdat een school weigerde maatregelen te nemen voor een kind met een beperking.Door het M-decreet hebben kinderen met een beperking wettelijk recht op aanpassingen die hen helpen om de lessen te volgen, tenzij die 'onredelijk' zijn. Het gaat om software of extra tijd voor examens, maar dat gebeurt dus niet altijd. Lees meer
 
 

17 scholen weigeren kinderen met beperking te helpen 24 juni 2016

 
17 scholen weigeren kinderen met beperking te helpen
Move your mouse over image
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, moest het voorbije schooljaar 17 keer tussenkomen, omdat een school weigerde maatregelen te nemen voor een kind met een beperking.BRUSSEL. Door het M-decreet hebben leerlingen met een beperking, volgens de wet, recht op aanpassingen die hen helpen om de lessen te volgen. Dat gaat dan over speciale software of extra tijd voor examens. Aanpassingen kunnen alleen worden geweigerd als de vragen daarover onredelijk zijn. Lees meer
 
 

Leraars zijn tevreden, maar willen extra ondersteuning 23 juni 2016

 
Leraars zijn tevreden, maar willen extra ondersteuning
Move your mouse over image
Leerkrachten van Antwerpse scholen zijn tevreden over één jaar M-decreet, maar vragen extra ondersteuning. Dat blijkt uit een peiling van de stad Antwerpen. 75 procent van de leerkrachten geeft ook aan dat hun job zwaarder geworden is.Het M-decreet ging begin dit jaar van kracht in alle Vlaamse scholen met als doel leerlingen met specifieke noden kansen te bieden binnen het reguliere onderwijs. De stad Antwerpen peilde naar de impact van één jaar M-decreet in de Antwerpse scholen. Er werden 238 enquêtes ingevuld, waarvan het merendeel door mensen die lesgeven en/of ondersteuning bieden in Antwerpen. Lees meer
 
 

190 personeelsleden buitengewoon basisonderwijs delen expertise in gewoon basisonderwijs 10 juni 2016

 
190 personeelsleden buitengewoon basisonderwijs delen expertise in gewoon basisonderwijs
Move your mouse over image
Vanaf volgend schooljaar zullen nog eens 190 personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs aan de slag gaan in het gewoon basisonderwijs. Ze kunnen daar hun deskundigheid delen. Dat is het gevolg van de daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs in het kader van het M-decreet. Afgelopen schooljaar gingen in het gewoon basisonderwijs al 180 personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs aan de slag. Dat aantal stijgt volgend schooljaar naar een totaal van 370. De Vlaamse Regering heeft die waarborgregeling vandaag goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

20 extra scholen kunnen vanaf volgend schooljaar onderwijs voor kinderen met autisme organiseren 13 mei 2016

 
20 extra scholen kunnen vanaf volgend schooljaar onderwijs voor kinderen met autisme organiseren
Move your mouse over image
20 extra scholen voor buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs kunnen vanaf 1 september 2016 onderwijs voor normaal begaafde kinderen met autisme organiseren via het type 9. De Vlaamse Regering heeft de gunstige adviezen op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. Vroeger volgden kinderen met autisme les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Sinds dit schooljaar krijgen ze les in het nieuwe type 9. Door deze beslissing komt het totaal aantal type 9-scholen op 186. Lees meer
 
 

M-decreet zorgt niet voor revolutie 13 mei 2016

 
M-decreet zorgt niet voor revolutie
Move your mouse over image
Het M-decreet, dat op 1 september werd ingevoerd, heeft tot nog toe maar een beperkt aantal leerlingen het buitengewoon onderwijs helpen verlaten. In het lager onderwijs gaat het om net geen 2.000 op een totaal van bij 30.000, in het secundair om een kleine 400 op zo'n 21.000. Lees meer
 
 

Te weinig leerkrachten opgeleid voor zorg bijzondere kinderen 29 februari 2016

 
Te weinig leerkrachten opgeleid voor zorg bijzondere kinderen
Move your mouse over image
Steeds meer kinderen met een beperking komen naar het gewoon onderwijs, door het M-decreet. Maar slechts 3 à 4 procent van de leerkrachten heeft daarvoor een bijzondere opleiding genoten. Ook in het buitengewoon onderwijs ligt het aantal extra kwalificaties lager dan verwacht. Lees meer
 
 

Meer geld voor leerlingenbegeleiding 15 februari 2016

 
Meer geld voor leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werkt aan een conceptnota over leerlingenbegeleiding tegen de zomervakantie. Tot nu heeft de minister nog niks gezegd over de middelen die naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zullen gaan. Twee elementen zijn daarin belangrijk. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - M-decreet
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream