M-decreet

190 personeelsleden buitengewoon basisonderwijs delen expertise in gewoon basisonderwijs 10 juni 2016

 
190 personeelsleden buitengewoon basisonderwijs delen expertise in gewoon basisonderwijs
Move your mouse over image
Vanaf volgend schooljaar zullen nog eens 190 personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs aan de slag gaan in het gewoon basisonderwijs. Ze kunnen daar hun deskundigheid delen. Dat is het gevolg van de daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs in het kader van het M-decreet. Afgelopen schooljaar gingen in het gewoon basisonderwijs al 180 personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs aan de slag. Dat aantal stijgt volgend schooljaar naar een totaal van 370. De Vlaamse Regering heeft die waarborgregeling vandaag goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

20 extra scholen kunnen vanaf volgend schooljaar onderwijs voor kinderen met autisme organiseren 13 mei 2016

 
20 extra scholen kunnen vanaf volgend schooljaar onderwijs voor kinderen met autisme organiseren
Move your mouse over image
20 extra scholen voor buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs kunnen vanaf 1 september 2016 onderwijs voor normaal begaafde kinderen met autisme organiseren via het type 9. De Vlaamse Regering heeft de gunstige adviezen op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. Vroeger volgden kinderen met autisme les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Sinds dit schooljaar krijgen ze les in het nieuwe type 9. Door deze beslissing komt het totaal aantal type 9-scholen op 186. Lees meer
 
 

M-decreet zorgt niet voor revolutie 13 mei 2016

 
M-decreet zorgt niet voor revolutie
Move your mouse over image
Het M-decreet, dat op 1 september werd ingevoerd, heeft tot nog toe maar een beperkt aantal leerlingen het buitengewoon onderwijs helpen verlaten. In het lager onderwijs gaat het om net geen 2.000 op een totaal van bij 30.000, in het secundair om een kleine 400 op zo'n 21.000. Lees meer
 
 

Te weinig leerkrachten opgeleid voor zorg bijzondere kinderen 29 februari 2016

 
Te weinig leerkrachten opgeleid voor zorg bijzondere kinderen
Move your mouse over image
Steeds meer kinderen met een beperking komen naar het gewoon onderwijs, door het M-decreet. Maar slechts 3 à 4 procent van de leerkrachten heeft daarvoor een bijzondere opleiding genoten. Ook in het buitengewoon onderwijs ligt het aantal extra kwalificaties lager dan verwacht. Lees meer
 
 

Meer geld voor leerlingenbegeleiding 15 februari 2016

 
Meer geld voor leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werkt aan een conceptnota over leerlingenbegeleiding tegen de zomervakantie. Tot nu heeft de minister nog niks gezegd over de middelen die naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zullen gaan. Twee elementen zijn daarin belangrijk. Lees meer
 
 

Mensen huilden omdat ze mijn zoontje niet aankonden 10 februari 2016

 
Mensen huilden omdat ze mijn zoontje niet aankonden
Move your mouse over image
'Ik heb alles geprobeerd. Na een zoektocht van anderhalf jaar kreeg ik voortdurend telefoonnummers van mensen die ik al gecontacteerd had. Op een bepaalde moment zeiden ze me: “Je zoontje valt net overal tussenin. Er is niets”', zegt Julie Titeca uit Gent, moeder van Ilias (5) en Elena (3). Ze leeft gescheiden van de vader, bij wie de kinderen de helft van de tijd verblijven. Lees meer
 
 

Kinderen keren terug naar buitengewoon onderwijs 5 februari 2016

 
Kinderen keren terug naar buitengewoon onderwijs
Move your mouse over image
Zowat 320 leerlingen hebben dit schooljaar weer de stap terug naar het buitengewoon onderwijs gezet.BRUSSEL. Op 1 februari is na tellingen in de scholen gebleken dat er 1.960 leerlingen minder in het buitengewoon basisonderwijs zitten. Bij een eerste telling in september 2015 waren dat er 2.200 minder. Dat betekent dat er de jongste maanden dus 240 kinderen teruggekeerd zijn van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. In het secundair zouden er ongeveer 80 leerlingen die stap hebben gezet. Lees meer
 
 

Invoering M-decreet brengt geen grote verschuivingen teweeg 4 februari 2016

 
Invoering M-decreet brengt geen grote verschuivingen teweeg
Move your mouse over image
Het aantal ingeschreven leerlingen in het buitengewoon onderwijs is gedaald met 2279 leerlingen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten AGODI. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de cijfers toegelicht in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Om te weten hoeveel leerlingen er door het M-decreet van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs zijn overgestapt, zullen er op het einde van het schooljaar gegevens op leerlingenniveau worden verzameld. Lees meer
 
 

Kunnen we nog kwaliteit brengen in scholen zonder de juiste middelen? 13 januari 2016

 
Kunnen we nog kwaliteit brengen in scholen zonder de juiste middelen?
Move your mouse over image
“Een lerares met 19 leerlingen met een beperking zegt in de krant: Ik kan mijn leerlingen niet geven wat ze nodig hebben. Toen het M-decreet werd voorgesteld, benadrukte minister Crevits dat het geen besparing was. Leerkrachten zouden ondersteuning krijgen. Daar is echter niks van te merken. Het is een nobel doel om alle kinderen ongeacht hun afkomst, mogelijkheden en talenten zo veel mogelijk hetzelfde onderwijs aan te bieden. Lees meer
 
 

Voorlopig geen wachtuitkering voor M-decreet-leerlingen 13 januari 2016

 
Voorlopig geen wachtuitkering voor M-decreet-leerlingen
Move your mouse over image
Als M-decreet-leerlingen een bepaald niveau niet halen, dreigen zij later honderden euro's te mislopen.Brussel. Dreigt het M-decreet zijn doel te missen en een maat voor niets te worden? Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - M-decreet
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream