muyters

Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af 29 januari 2016

 
Vlaamse ministers wijzen resoluut en verenigd pesten en andere vormen van geweld op minderjarigen af
Move your mouse over image
Minderjarigen worden in diverse contexten het slachtoffer van fysiek, psychisch, seksueel geweld of van pestgedrag. De Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport versterken samen met de partners op het terrein hun gezamenlijke engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren. Samen wijzen ze resoluut en verenigd pesten en geweld op minderjarigen af. Lees meer
 
 

35-tal scholen organiseren vanaf 1 september 2016 duaal leren in proeffase 29 januari 2016

 
35-tal scholen organiseren vanaf 1 september 2016 duaal leren in proeffase
Move your mouse over image
Een 35-tal scholen zullen vanaf volgend schooljaar de combinatie van leren en werken als volwaardige leerlijn kunnen organiseren. Dit past in het tijdelijke project ‘schoolbank op de werkplek’, een initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. In een ontwerp-besluit dat de Vlaamse Regering vandaag heeft goedgekeurd worden de doelstellingen en de regelgeving van de proefprojecten vastgelegd. Het gaat om een belangrijke volgende stap in het kader van de invoering van het nieuwe duaal leren. Lees meer
 
 

Meer dan 31.000 Vlaamse kinderen genieten in 2016 van buitenschoolse STEM-activiteiten 17 januari 2016

 
Meer dan 31.000 Vlaamse kinderen genieten in 2016 van buitenschoolse STEM-activiteiten
Move your mouse over image
STEM-academie, het netwerk dat alle buitenschoolse STEM-activiteiten in Vlaanderen bundelt, wil in 2016 iets meer dan 31.000 Vlaamse kinderen bereiken en in bijna de helft van alle Vlaamse gemeenten één of meerdere STEM-initiatieven aanbieden. Bijzondere aandacht gaat naar een betere spreiding en een hogere frequentie van de activiteiten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters voorzien hiervoor samen 160.000 euro. De STEM-academie is één van de concrete acties in het STEM-actieplan, waarmee de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie wil stimuleren. Technopolis coördineert de STEM-academie. Het buitenschools netwerk sluit naadloos aan op de vele initiatieven binnen onderwijs. Lees meer
 
 

Duaal leren en werken wordt concreet 3 juli 2015

 
Duaal leren en werken wordt concreet
Move your mouse over image
 De Vlaamse Regering gaf vandaag goedkeuring aan de verdere concretisering van het duale leren en werken. Via dat vernieuwde stelsel zullen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer kunnen behalen. Het doel is dat jongeren van leren en werken een positieve keuze maken voor een volwaardige leerweg. Jongeren krijgen een algemene vorming en worden kwaliteitsvol voorbereid op de arbeidsmarkt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters brachten na een uitgebreide consultatieronde enkele verfijningen aan. Volgend schooljaar zal een aantal proeftuinen plaatsvinden.  Lees meer
 
 

Vlaamse regering keurt conceptnota Samen tegen Schooluitval goed 26 juni 2015

 
Vlaamse regering keurt conceptnota Samen tegen Schooluitval goed
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters de conceptnota Samen tegen Schooluitval goedgekeurd. Het gaat om een omvattend plan met meer dan 50 actiepunten. Het doel is het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen tegen te gaan en het leerrecht te garanderen. Naast Onderwijs en Welzijn wordt Werk de nieuwe partner in het geheel. Preventie staat voorop, samen met het optreden tegen spijbelende leerlingen. Vlaanderen zal een spijbelambtenaar aanstellen. Met deze conceptnota gaat Vlaanderen in op de Europese aanbeveling om de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters en spijbelen geïntegreerd aan te pakken. Lees meer
 
 

Muyters' voorstel banenpact maakt CD&V en bonden boos 21 april 2015

 
Muyters' voorstel banenpact maakt CD&V en bonden boos
Move your mouse over image
Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) sprong gisteren voor hen in de bres en belde Muyters op over diens uitspraken. 'Een echt banenpact vereist het akkoord van de Vlaamse regering én de sociale partners', stelde ze. De CD&V-minister pleit voor een snelle oplossing, maar de steun van de sociale partners is volgens haar 'een essentiële voorwaarde voor een succesvolle toepassing van de hervorming'. Lees meer
 
 

Muyters wacht niet op vakbonden voor banenplan 21 april 2015

 
Muyters wacht niet op vakbonden voor banenplan
Move your mouse over image
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaat zelf het banenpact op gang trappen, zonder te wachten op voorstellen van de sociale partners over projecten voor langdurig werklozen."Op een moment moet je als minister je verantwoordelijkheid nemen. Met de sociale partners als het kan, maar ik ga het beleid niet stilleggen omdat er tussen vakbonden en werkgevers geen eensgezindheid is", zegt hij in de Mediahuis-kranten. Maar Vlaams CD&V-kopstuk Hilde Crevits hamert erop dat de steun van de sociale partners nodig is om er een succesvol plan van te maken. Lees meer
 
 

Veilig op weg naar de gedeeltelijke zonsverduistering van vrijdag 20 maart 2015 10 februari 2015

 
Veilig op weg naar de gedeeltelijke zonsverduistering van vrijdag 20 maart 2015
Move your mouse over image
Als de weergoden meewillen, staat er ons op vrijdag 20 maart een mooi spektakel te wachten: in de voormiddag schuift namelijk de maan geleidelijk voor de zon. Vandaag werd in Volkssterrenwacht MIRA de aftrap gegeven voor een informatiecampagne rond deze eclips, een initiatief van de Vlaamse volkssterrenwachten met steun van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Onderwijs en Werk slaan handen in elkaar voor nieuw stelsel leren en werken 23 januari 2015

 
Onderwijs en Werk slaan handen in elkaar voor nieuw stelsel leren en werken
Move your mouse over image
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering de conceptnota duaal leren goedgekeurd. Duaal leren houdt in dat jongeren meer dan nu ervaring opdoen op de werkvloer, op die manier een kwalificatie behalen en dus beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Doel is om de vele stelsels van leren en werken te vereenvoudigen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - muyters
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream